Placera Pareto tar in två nya aktier sin svenska månadsportfölj för februari: Doro och Pledpharma. Samtidig lämnar Storytel och Electrolux samma portfölj. Det framgår av ett marknadsbrev på måndagen.

Vad gäller Doro konstaterar Pareto att telebolagets vinst per aktie har sjunkit tre kvartal i rad. I den förestående rapporten för det fjärde kvartalet tror Pareto på ett trendbrott och spår att vinsten per aktie stiger med 22 procent, tack vare en kombination av försäljningstillväxt och en förbättring av rörelsemarginalen.

”Aktien har visat tecken på styrka sedan augusti, men vi tror att det har mer att ge, särskilt om styrelsen föreslår utdelning igen, efter två år utan distribution till aktieägarna”, skriver Pareto om Doro.

Gällande Pledpharma påminner Pareto om att aktien dök drygt 30 procent i januari efter att blivit känt att FDA pausar bolagets fas 3-program.

”Vi tror att aktien kommer att återhämta sig gradvis och vi övertygande om att pausen kommer att hävas, troligtvis inom tre månader”, skriver Pareto om Pledpharma.

Gällande de två aktier som tas bort från portföljen hänvisas till Storytels starka kursutveckling sedan mitten av december. I fallet Electrolux ser Pareto nu endast ”måttlig uppsida”.