Aktietips Tidningen Affärsvärlden rekommenderar i sitt senaste nummer köp av aktier i Proact och Nilörn, men avvakta med Lagercrantz och Sandvik.

IT-bolaget Proacts marginaler har pressats på grund av omställningen till molntjänster men på sikt bör detta kunna leda till ökad lönsamhet, enligt tidningen.

”På sikt tror vi att övergången till molntjänster är positiv för Proact. Det är en intäktsström med normalt sett högre marginaler än bolagets traditionella leveranser”.

Etiketttillverkaren Nilörn anses vara köpvärd efter kursraset i spåren av förra veckans vinstvarning.

”Dagens värdering innebär implicit mycket låga förväntningar på framtida vinst- och utdelningstillväxt, vilket framstår som märkligt givet en solid tillväxthistorik och offensiva tillväxtsatsningar på stora marknader som Tyskland och Italien”.