Aktietips AFV ser köpläge i börsens billigaste fastighetsbolag. Dessutom anser tidningen att det är dags att plocka upp molnkommunikationsbolaget efter svackan. 

Stora investeringsprojekt lyfter norra Sverige – och med det, fastighetsbolagen. Diös är en uppenbar vinnare med lågt värderad aktie. Det skriver Affärsvärlden, AFV, i en analys.

”Med ett P/E-tal på knappt 14 är Diös sannolikt börsens billigaste fastighetsbolag – och förvånande nog en av bara ett fåtal aktier med P/E-tal under 20”, skriver AFV.

Diös har stabila intäkter där knappt en tredjedel av hyran kommer från offentligt finansierade hyresgäster. Hyreskontrakten är hyggligt långa med genomsnittlig återstående kontraktstid på fyra år. Diös verkar dessutom i växande städer som inte verkar ha problem att locka fastighetskapital i övrigt, om man ser till hur NP3 värderas, står det i analysen.

Aktien är upp drygt 40 procent sedan vårt köpråd för ett år sedan. Vi hävdar fortsatt att det finns mer uppsida. Rådet blir köp”, är AFV:s slutsats.

Köpläge i svackan

Sinch har återhämtat sig från prispress tidigare och bolagets nya förvärv ser intressanta ut. Värderingen är hög men inte orimlig om tillväxten består.

Det skriver Affärsvärlden, AFV, i en analys som mynnar ut i ett köpråd.

Sinch-aktien rasade 20 procent på rapporten för det tredje kvartalet.

”Det hänger troligen ihop med att det inte finns någon snabb (organisk) comeback på radarn, vare sig för lönsamhet eller tillväxt. Tvärtom ser innevarande kvartal ut att bli väldigt svagt med en tuff jämförelsesiffra (+43% tillväxt Q4 2020) och konsolidering av förvärv med låg tillväxt i de organiska siffrorna. Men Sinch har kommit tillbaka från liknande svackor tidigare, som 2018/19 då nuvarande vd Oscar Werner kom in. När ökade volymer slås ut över relativt fasta plattformskostnader kan brutto- och rörelsevinst växa bättre igen”, heter det.