Två knep som höjer din pension

Publicerad 2017-11-14 05:25

Pension Att jaga lägre avgifter är ett väl beprövat knep som i slutändan kan öka din pension. Men det finns också ett mer okänt trick som kan ge dig mer i plånboken som senior.

Detta mer okända trick kallas för återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd. I korthet handlar det om att du måste göra ett val om vart pengarna ska gå när du dör. Om du har detta skydd innebär det att dina efterlevande får del av ditt pensionskapital när du dör.

 Har du inte detta skydd delas resterande kapital ut till övriga pensionssparare. Det gäller sparformer som till exempel tjänstepension, privat pensionssparande samt premiepension. Den allmänna inkomstpensionen kan du däremot inte påverka.

Fördelen med att välja bort ett återbetalningsskydd är alltså att du då får ta del av de ”arvsvinster” som uppkommer när andra som inte valt efterlevandeskydd dör.

Nu finns det förstås en poäng att ha återbetalnings/efterlevandeskydd. Om du har en familj som behöver kapitalet om du dör så är det självklart att du ska ha ett sådant skydd. Men anta att barnen flugit ut, huset är lågt belånat och din partner har en bra ekonomi. I detta läge kan man överväga att slopa skyddet.

Men eftersom det handlar om arvsvinster inom din egen årskull innebär det att det egentligen inte gör något att vänta. Du får alltså ta del av arvsvinster inom samma årskull som har gått bort. Och högst arvsvinster får du när pensionsåldern närmar sig.

– Arvvinsterna går upp kraftigt när man passerar 60-års ålder, det betyder att du kan ha återbetalningsskydd när du är ung utan att det kostar dig så mycket men genom att ta bort det när du bli äldre så kan du istället få högre pension. Det kan göra stor skillnad med upp till 10–20 procents höjning över tid, säger pensionsjämförelsetjänsten Pensionos vd Mattias Fellenius.

Huruvida det går att lägga till/ta bort efterlevandeskydd varierar men rent allmänt är det förstås enklare att ta bort än att lägga till.

Sänkta avgifter ger högre pension

Så var det ju detta om avgifter. Det gäller särskilt dig som pensionssparar i fonder. Inte sällan betalar du nämligen dubbelt för detta. Du betalar förstås själva förvaltningsavgiften för fonderna. Men ibland får du också betala dyrt för själva skalet i form av en fondförsäkring.

– Har du pengar i en individuell tjänstepensionsförsäkring är 0,65 procent + 300 kr per år en vanlig avgift för försäkringsskalet. Det kan låta lite men tar du ut dina pengar under 20 år kommer det handla om stora pengar som du betalar helt i onödan, säger Mattias Fellenius. 

Men lyckligtvis finns det i dag moderna pensionsbolag som valt att ta bort försäkringsavgiften helt. Genom att utnyttja den lagstiftade flytträtten kan du i många fall flytta dina pensionspengar till ett av dessa bolag och på så sätt sluta betala dubbla avgifter.

– Gör en sammanställning av dina pensionsförsäkringar och de avgifter du betalar. Om det är möjligt bör du flytta kapitalet till ett pensionsbolag som inte tar ut någon försäkringsavgift, säger Mattias Fellenius på Pensiono.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se