Två heta aktier

Publicerad 2012-10-15 08:46

Aktietips Börsveckan bjuder på två köprekommendationer, DGC och VRG, samt ett säljråd, Bong, i veckans utgåva. Sex aktier får rekommendationen avvakta.

DGC:s höga tillväxttakt dämpas i år och resultatet stagnerar men näst år finns det utrymme för ett markant vinstlyft. En rimlig prognos för i år är att resultatet blir i stort sett oförändrat på 3:50 kronor per aktie, men i takt med att bankomatleveranserna tar fart nästa år kan resultatet stiga till uppemot
4:80-5 kronor per aktie vilket i så fall ger p/e-tal 11, baserat på dagskurs. Det är en klart rimlig värdering med tanke på DGC:s tillväxtmål och lönsamhet. Bolaget har god finansiell ställning och kommer sannolikt att ge en utdelning på 3 kronor per aktie. Sammantaget talar detta för en köprekommendation.

Även för Beijer Alma ser det bättre ut om man lyfter blicken. Halvårsresultatet blev en besvikelse och det är framför allt koncernens stjärna, Lesjöfors, som pressas. Men än är det ingen ko på isen, Lesjöfors marginal ligger fortfarnde över 21 procent och bolaget har lagt in en högre förvärvsväxte. Sammantaget gäller det för Beijer Alma att parera de närmaste årens utmaningar och på lång
sikt är aktien troligtvis ett bra köp på dagens kursnivåer kring 114 kronor.

Att Kappahl kört i botten visade den senaste kvartalsrapporten och beskedet om nyemission, förra veckan.

Utsikterna är osäkra och även om Kappahl lyckas vända den negativa trenden ska vinsten nu fördelas på ett mycket stort antal aktier. Börsveckan skulle inte teckna i nyemissionen. Om man räknar på en fortsatt dämpad tillväxt på 3 procent och en rörelsemarginal på 7 procent, landar prognosen på 2.15 kronor per aktie. Med en värdering på 8-10 gånger normalvinsten är förväntningarna inte särskilt
stora. Potentialen är kanske inte så stor, runt 15-20 procent inklusive utdelning, men den är tillräcklig för att Börsveckan behåller köprekommendationen.

Torsten Jansson gör nog rätt som väljer att lägga ner produktionen för Orrefors Kosta Boda men tyvärr är OKB inte det enda problemet för New Wave. Ingen av verksamheterna går vidare bra just nu och utsikterna är osäkra. För den spekulativt lagde börjar aktien närma sig köpvärda nivåer men Börsveckan tror på fortsatt tuffa tider på grund av New Waves stora exponering mot Europa
och väljer att avvakta.

En konkurrent, MQ, forstätter sin inslagna väg och expanderar försiktigt och kapitalsnålt vilket känns tryggt mot bakgrund av den svaga efterfrågan och konkurrensutsatta marknaden. MQ är inte en aktie att ha för den tillväxtfokuserade utan snarare för den som letar efter stabila vinster och
hygglig utdelning.

VRG får ingen stor uppskattning på börsen, med en verksamhet som varken är speciellt spännande eller särskilt expansiv. Däremot loggar det rullande p/e-talet på 7. Förutsättningarna för att VRG kan få upp tillväxten några steg är inte så tokiga nu när många detaljhandhandelsaktörer väljer att lämna
butikslägen och frågan är om inte många investerare ratar aktien på grund av usel historik, trots att ledningen levererat godkända vinster i ett par år. Om man räknar på en tillväxt om 4 procent i år och halverade engångskostnader jämfört med i fjol, skulle rörelsemarginalen bli 5,7 procent. Per aktie blir
vinsten 5:80 kronor eller p/e 6,6. Även BNP-växare bör ligga på 8 gånger vinsten, så en kurs uppåt 46 kronor är rimlig och ovanpå det får man lite utdelning. Börsveckan upprepar sin köprekommendation.

Kuverttillverkaren Bong har tuffa tider, med en krympande marknad och lövtunna marginaler. Den höga skuldsättningen och stora Europaexponeringen gör inte saken bättre. Börsvärdet är 200 miljoner kronor och justerat för nettoskulden värderas Bong till 12-13 gånger rörelsevinsten i ett optimistiskt scenario. Det går inte för ett företag som krymper i storlek och som slåss för att höja lönsamheten strukturellt. P/e-talet kan se lågt ut på cirka 6-7 gånger nettovinsten men Börsveckan anser att man ändå bör hålla sig från aktien på grund av den svaga balansräkningen. Visserligen har Melker Schörling kapacitet att ställa upp med pengar om det krisar sig men det känns inte som att aktien har bottnat i det korta perspektivet ännu. Säljläge gäller.

Norska Tomra, som bland annat tillverkar pantautomatier, har produkter som ligger helt rätt i tiden och en hög andel återkommande intäkter. Detta är dock inprisat i värderingen som är hög, 17 i p7e-tal på årets förväntade vinst, och direktavkastningen 2-3 procent är inte heller speciellt attraktiv. Men med en förväntad tillväxt på nästan 15 procent nästa år faller p/e till 15 och Tomra
kan vara en aktie värd att ha i en långsiktig portfölj.

I kortanalys får B&B Tools rekommendationen avvakta. En ny vd är ett gott tecken men skulderna är avskräckande och industrikonjunkturen är inte att leka med. Börsveckan låter den nya vd:n bli varm i kläderna och återkommer i caset.