Två bolag köpstämplas

Publicerad 2013-04-11 08:31

Aktietips I aprilnumret ger tidningen Aktiespararen köprekommendation åt oljebolaget och industrikonglomeratet, tillsammans med en handfull andra aktieråd.

Mätteknikbolaget Hexagon har god tillväxt, bra marginaler och stabila finanser. Under 2012 var utvecklingen bättre än väntat och utvecklingen blir sannolikt fortsatt positiv. Prognoserna räcker dock inte för att motivera ett köp i dagsläget.

”Vi räknar med en bättre marknad de närmaste åren men bedömer att vinsttillväxten inte blir tillräckligt hög för att motivera en högre kurs”, skriver tidningen.

Rekommendationen blir avvakta.

Att friluftsföretaget klädföretaget Fenix Outdoor är ett kvalitetsbolag råder det ingen tvekan om och långsiktigt är det rätt att behålla aktien i portföljen. Med några års horisont är utsikter och marknadsposition ljusa, inte minst i USA.

På kort sikt är bolagets aktie dock överköpt. Kursen har stigit med 30 procent bara det senaste halvåret, samtidigt som vinsten stått och stampat på cirka 12 kronor per aktie. Avvakta med köp, råder Aktiespararen, som siktar på att gå in i aktien på kursnivån 180-185 kronor.

Samma rekommendation får hemtextilkedjan Hemtex. Bolaget kom visserligen med en stark rapport för det fjärde kvartalet 2014 och trenden är uppåt efter fem år av stora förluster, men tidningens vinstprognoser räcker inte för ett köpråd. Sätt upp aktien på en bevakningslista, uppmanar Aktiespararen.

Något mer optimistisk är Aktiespararen om gruvbolaget Endomines, som får rekommendationen öka. Endomines är det mest stabila av de noterade guldgruvebolagen och lär så förbli, menar tidningen. Mycket talar i bolagets favör, men de terminskontrakt för försäljning av guld till lägre priser än dagens, som bolaget tecknat på uppmaning av långivande bank, tär på lönsamheten. Enodmines förblir dock en relativt säker guldgruveaktie med hygglig kurspotential, skriver Aktiespararen.

Oljebolaget Tethys Oil satsar på prospektering i områden som redan visat kolväteförekomster. Samtidigt är bolagets skuldsättning låg och ser ut att vändas till en nettokassa redan i år, trots stora investeringar. Därmed har Tethys Oil en handlingsfrihet som skapar förutsättningar för en lönsamexpansion, menar Aktiespararen, som anser aktien köpvärd.

Även industrikonglomeratet Midway får en köprekommendation, om än med viss tvekan. Bolaget har haft en tung period. Grundaren Sten K. Johnson avled i början av året, bolaget har gjort förlust och stoppade i år utdelningen för första gången.

Hur de 16 bolagen i gruppen ska utvecklas framöver avgörs av konjunkturen.

”Aktiespararen räknar dock med att resultatutvecklingen rättas till och att bolaget gör en rörelsevinst på runt 40 miljoner kronor i år”, skriver tidningen, som anser att en riktkurs på drygt 20 kronor är rimlig.