Pensionsbolagen som höjer återbäringsräntan

Publicerad 2016-10-17 17:51

Återbäring Trots ultralåga räntor och sidledes börs har nu två försäkringsbolag höjt återbäringsräntan på sina kunders traditionellt förvaltade försäkringskapital.

Under de två senaste åren har de allra flesta försäkringsbolagen sänkt sina återbäringsräntor för de traditionella försäkringarna. Skälen har varit att oron på marknaden med mycket låga räntor, eller rentav minusräntor, skapar hög osäkerhet kring den förväntade framtida avkastningen.

Men nu går två bolag mot strömmen och höjer återbäringsräntan igen. Skandia höjde den 1 oktober, från 3 procent till 5 procent, medan PP Pension samma dag höjde återbäringsräntan från 5 till 7 procent.

Båda höjningarna möjliggjordes av en positiv utveckling i aktieportföljerna, trots relativt stor osäkerhet på marknaderna.

Men bara för att Skandia och PP Pension lyckas höja innebär det defintitivt inte att alla bolag kan det, menar Mattias Fellenius som är vd för pensionsjämförelsesajten Pensiono. Han säger att man som konsument inte kan luta sig tillbaka och tro att all traditionell försäkring är likvärdig, för så är det ”absolut inte”.

– Många tror att du kan lägga alla traditionella försäkringar i samma påse, men det finns otroligt stora skillnader mellan olika portföljer. Vissa bolag är illa ute och har dåliga förutsättningar att kunna leverera någon avkastning alls, medan andra bolag har förvaltat portföljen bättre, och skapat bra avkastning för kunden, säger han.

För Skandias del har höga priser på fastigheter och en aktiemarknad som gått bra efter sättningen på börsen i somras varit två av de parametrar som lett till hög konsolidering – och höjd återbäringsränta, menar Mattias Fellenius.

Solvens och konsolideringsgrad viktiga nyckeltal

Vid utvärderingen av bolag som erbjuder traditionell förvaltning är det viktigt att titta på deras solvens och konsolideringsgrad. Försäkringsbolagen måste ha tillräckligt med medel för att klara sina åtaganden och därför mäter man bolagets solvensgrad. Solvensen beskriver hur väl ett livförsäkringsföretag lever upp till de garanterade åtagandena gentemot kunderna.  

– Länsförsäkringar är ett bolag som på grund av en mycket låg solvensgrad tvingats sälja av aktier och under en period tvingades att ha över 90 procent av tillgångarna i räntebärande papper. Detta ledde sedan till att de valde att stänga sitt traditionella livbolag.

Effekten för bolag som har låg solvensgrad blir att de måste handla ränteprodukter, vilket inte ger någon avkastning i dag.

– Man kan säga att de sitter fast i limbo, då de inte får avkastning och därför inte kan köpa aktier som ger avkastning, säger Mattias Fellenius.

Hög konsolidering kan skvallra om höjning

För bolag som lyckats väl ger en hög solvensgrad å andra sidan bolagen möjlighet att investera i aktier och fastigheter och med stigande värden på tillgångarna ökar bolagens konsolideringsgrad, vilket betyder att bolagen har pengar i ladan som i sinom tid måste delas ut till kunderna.

Konsolideringsgraden brukar stå på bolagens hemsidor. Generellt kan man säga att den ska vara mellan 95-120 procent, men det är bolagen själva som bestämmer vilken policy de har, enligt Mattias Fellenius.

Som jämförelse har PP Pension en konsolidering på 120, Folksam 118, och Skandia 109.

– Ligger konsolideringen lägre än 95 procent tar bolagen tillbaka pengar från kunderna, medan de delar ut när konsolideringsgraden passerar 120 procent, säger han.

Mattias Fellenius exemplifierar med Folksam som just nu har en konsolideringsgrad på 118, vilket nästan tangerar högsta nivån inom intervallet 95-120 procent, samtidigt som bolaget slagit fast att dess mål är en konsolideringsgrad på 112.

– Av det skälet går det att sia om att Folksam höjer återbäringsräntan om konsolideringen överstiger 120 procent, då för hög konsolideringsgrad skulle innebära att bolaget behåller ”pengar i ladan”.