Pension Årets höjning av inkomstbasbeloppet gör att många egenföretagare riskerar att gå miste om tusentals kronor i pensionspengar. Handelsbankens pensionsexpert Martin Björgell förklarar hur företagare undviker fällan och delar med sig av sina bästa tips för att maximera pensionen. 

Med start efter årsskiftet höjdes inkomstbasbeloppet med 4,6 procent till 74 300 kr. Det gjordes även den högsta pensionsgrundande inkomsten, PGI, till motsvarande 46 438 kr per månad, enligt Handelsbankens siffror. Men eftersom den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskat med den allmänna pensionsavgiften innebär det i praktiken att taket hamnar på 49 938 kr per månad. 

Förändringen kan uppfattas som obetydlig, men för landets egenföretagare riskerar den att leda till en pensionssmäll, varnar Handelsbanken.

Företagare som inte agerar kan förlora tusentals kronor i pensionsavsättningar varje månad, beroende på hur många år det är kvar till pensionen. 

– En företagare fokuserar ju på verksamheten och inte i först hand på sin pension och hur den påverkas av den här typen av indexeringar, säger Handelsbankens pensionsexpert Martin Björgell. 

För att höjningen av inkomstbasbeloppet inte ska slå mot pensionen behöver nu många företagare ta ut en högre lön, förklarar pensionsexperten. 

– Prata med din rådgivare och resonera kring hur just du kan gå tillväga. Om man har utrymme kan man ta ut en lön så att man får full avsättning enligt PGI och komplettera det med en tjänstepension där man sätter av pengar från företaget på ett skattemässigt fördelaktigt sätt, säger Martin Björgell, och tillägger:

– Då maximerar man inbetalningar i båda påsarna, den statliga pensionen och det man har möjlighet att spara själv. 

Han uppmanar samtidigt alla egenföretagare att se över sin pension. Exempelvis saknar var tredje företag en pensionsplan och tillkommande försäkringskydd, enligt Handelsbankens siffror. 

– När man är egenföretagare finns det inte någon annan som tar hand om ens pension utan man är själv ansvarig för att teckna en tjänstepensionsplan och att sköta all administration kring det, säger Martin Björgell. 

Den som redan har en pensionsplan kan i sin tur ha glömt bort att uppdatera sina löneuppgifter, vilket inte är optimalt, påpekar Handelsbankens expert.

– Pensionsbolagens planer följer inte något index utan det är upp till företagaren själv att anmäla lönejusteringar, säger Martin Björgell, och fortsätter:

– Man kan därför ligga kvar i systemet med den lön som man anmälde för fem eller tio år sedan, vilket inte är det bästa utifrån företagets möjligheter att spara på ett skattemässigt fördelaktigt sätt och maximera sparandet så man får fulla inbetalningar i den allmänna pensionen.

Det ändrade prisbasbeloppet påverkar också egenföretagare som löneväxlar, påtalar Martin Björgell. 

– Det medför att de lönenivåer som gör att det antingen blir lönsamt eller inte att löneväxla också förändras. Generellt behöver man en högre inkomst så att man även efter löneväxlingen får full avsättning till den allmänna pensionen, säger han och tillägger att det 2023 krävs en månadslön på minst 50 000 kr efter löneväxlingen för att den ska vara förmånlig.