Försäkringar Båtsäsongen är alltid kort på våra breddgrader. Får du en båtskada riskerar hela säsongen att spolieras. Var därför noggrann när du väljer din båtförsäkring. Privata Affärer visar med hjälp av statistik från Compricer hur mycket pengar det går att spara på att välja rätt båtförsäkring.

När många nu planerar för en sommar i Sverige har intresset för att köpa båt blivit rekordhögt, enligt färska uppgifter från Blocket. Under den senaste månaden har sökordet ”båt” ökat med 175 procent jämfört med samma period förra året, samtidigt som 67 procent av alla båtar som lades ut i april såldes inom en vecka – en fördubbling från 2019, uppger Länsförsäkringar.

Ökad risk för skador

Om fler båtar med relativt oerfarna båtägare vistas på sjön ökar risken för skador och olyckor, menar Klas Evensen tf chef båtskador på Länsförsäkringar.

– Vi ser flera tecken på att svenskarna ställer in sig på en sommar på hemmaplan, det ökade båtintresset är ett av dem. Troligtvis kommer vi se många nya båtägare. Oavsett om du är erfaren eller inte haft båt innan är det viktigt att lära känna sin båt och omgivning, säger han.

Den klart vanligaste orsaken till skador på båtar är grundkörning.

– Ofta sker grundkörning i ett för båtägaren känt område och det är vanligast att olyckan sker det första året man äger båten, säger Klas Evensen.

För att en olycka inte ska bli en dyr historia är det viktigt att välja rätt försäkring. Undersök inte bara vilken som är billigast utan också hur båtförsäkringen gäller.

Enkelt höja skyddet

Genom två enkla åtgärder kan du höja skyddet för din båt. Jämför både pris och innehåll i den eller de båtförsäkringar du är intresserad av. Det kan vara värdefullt och leder till ett bättre skydd till lägre pris.

Det säger Compricers sparekonom Christina Sahlberg. Hon menar att rätt försäkring är en ekonomisk fråga, men även en fråga om att få en eventuell skada åtgärdad så snabbt och effektivt som möjligt, för att inte behöva missa för stor del av båtsäsongen.

– Missa inte att jämföra när du gör en förändring, till exempel när du köper en ny båt, när du installerar ny säkerhetsutrustning, när du har fått en skada på båten eller när du byter hamn, säger hon.

Skiljer tusenlappar

Det skiljer ofta ganska stora pengar, upp till en eller flera tusenlappar, mellan likvärdiga försäkringar bland annat på grund av vilken skadestatistik de olika båtförsäkringsbolagen har för olika områden och båtmodeller.

– De många riskkomponenter som finns inom båtförsäkring, som stöld- och sjösäkerhet eller vilken hamn båten ligger i, påverkar också priset, säger Christina Sahlberg.

Det som normalt brukar ingå i en båtförsäkring är vanliga skador på båten, vilka uppkommer vid upptagning, sjösättning och transporter. Även skador ute till sjöss, skadegörelse, brand och stöld ingår.

– En båtförsäkring kan också innehålla en stilleståndsersättning, men maskinskada ingår inte i vanliga fall utan är ett tillägg du måste välja, säger Christina Sahlberg.

Klas Evensen anser att det är viktigt att tänka på att en del försäkringar enbart gäller skador på båten, men inte på de personer som färdas i den.

– En av de vanligaste orsakerna till skada är när man hoppar mellan båt och brygga. Därför kan det vara värt att välja en försäkring som också omfattar dig. En båtförsäkring med olycksfallsskydd gäller också om de som är med på båten skadas, säger han.

Tre olika båtar

Christina Sahlberg gjorde förra våren en jämförelse mellan tre olika båtförsäkringar för Privata Affärers räkning. Jämförelsen omfattade då tre olika båtar som ofta ses i svenska hamnar. De tre är Linjett 32, Buster MI och Aquador 26 HT.

Årets jämförelse görs på samma båtar, och omfattar helförsäkring utan tilläggsförsäkringar och utan säkerhetsutrustning, samt som har hemmahamn i Stockholms län.

I tabellen nedan ser du utfallet för Christina Sahlbergs jämförelse mellan båtförsäkringarna. I de två högra kolumnerna visas fjolårets uppgifter:

Båt Inköpspris, kr Premiespann, kr/år Möjlig besparing, kr Premiespann, kr/år 2019 Möjlig besparing, kr, 2019
Linjett 32 (1990) 315 000 1975–3892 1 917 2098–3820 1 722
Buster MI (2015) 105 000 3312–6991 3 679 2998–3713 715
Aquador 26 HT (2004) 710 000 5929–8187 2 258 6349–10174 3 825
Källa: Compricer, 14/5 -20.        

Av: Christer Fälldin, christer.falldin@privataaffarer.se

Annons:
Jämför båtförsäkringar genom oss och Compricer och hitta den billigaste båtförsäkringen för just dig.