Rapport Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på -14 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (-0,1). Resultatet per aktie uppgick till -0,88 kr (0,00).

Det justerade ebit-resultatet blev 16,2 miljoner kr (15,6). Engångsposterna uppgick sammanlagt till -16 miljoner kr (-10).

Nettoomsättningen uppgick till 234 miljoner kr (238).

Det rapporterade rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kr (5,6), medan resultatet före skatt uppgick till -10 miljoner kr (-4,2).

En utdelning om 0,50 kr per aktie föreslås för helåret 2019.