Rapport Det digitala magasinbolaget Readly redovisar ett resultat efter skatt på -58,2 miljoner kr för det andra kvartalet 2021 (-66,1). Rörelseresultatet blev -54,3 miljoner kr (-59,4) och rörelsemarginalen var -49,0 procent (-71,2).

De totala intäkterna uppgick till 111 miljoner kr (83,4) motsvarande en tillväxt på 32,5 procent.

Antalet fullt betalande prenumeranter ökade med 29,7 procent till 420.135. Den genomsnittliga intäkten per användare uppgick till 91 kr (93).

 Tyskland och Storbritannien drev Readlys tillväxt i det andra kvartalet och Storbritannien är nu det digitala magasinbolagets näst största marknad.

”Lanseringen av dagstidningar i Tyskland i början av året skapade en positiv effekt på konverteringen under det första och andra kvartalet. I Storbritannien ökade intäkterna med 59,7 procent jämfört med i fjol”, skriver vd Maria Hedengren i rapporten.

Sammantaget står nu Storbritannien för 23,3 procent av bolagets intäkter. I Sverige, som står för 22 procent av intäkterna, ökade intäkterna med 22 procent.

Totalt växte bolagets intäkter med 32,8 procent.