Tundra Vietnam är en av de fonder som läggs ned.

Fonder Bolagets fonder med inriktning på Vietnam, Pakistan och Afrika skrotas och slås samman med en bredare fond med inriktning på nya tillväxtmarknader.

Tundra Fonder skriver på sin sajt att den mottagande fonden Tundra Sustainable Frontier Fund efter sammanslagningen blir Tundras enda dagligt handlade fond. Redan i dag har denna fond stor exponering mot de aktuella regionerna.

”Såväl Pakistan, Vietnam som Afrika utgör vardera 20-25 procent av fondförmögenheten i Tundra Sustainable Frontier Fund redan idag, vilket innebär att alla andelsägare behåller en väsentlig exponering mot dessa marknader även framledes. Diversifieringen på flera marknader innebär dock att risknivån kommer vara lägre”, skriver Tundra Fonder.

Enligt Tundra skrotas de tre nischade fonderna för att kunna lägga fokus på annat.

”Genom att fokusera våra resurser på en fond, istället för fyra, frigör vi väsentlig tid som kan läggas på den kvarvarande fonden och på vidareutveckling av verksamheten”, skriver Tundra Fonder.

De tre fonderna handlas som vanligt fram till den 3 september. Den som då har pengar i någon av fonderna får kapitalet automatiskt överfört till Tundra Sustainable Frontier Fund. Den som i dag har andelar i den mottagande fonden påverkas inte alls av sammanslagningen.