Tillväxtspecialisten startar Vietnamfond

Publicerad 2014-04-28 11:26

Tundra Fonder fortsätter satsningen på nya marknader. Nu startar den nya fonden Tundra Vietnam.

Efter succén med Pakistanfonden vänder sig tillväxtspecialisten Tundra Fonder mot ett nytt land.

­– Vietnam är som Kina för 20 år sedan. Vi har tittat länge på landet som har en stor aktiemarknad och bra likviditet. Det är en av få gränsmarknader man kan starta en landfond, säger förvaltaren Mattias Martinsson som ser flera fördelar med investeringar just nu.

­– Man anar slutet på den fastighetskris som landet gått igenom. Bankerna får en skjuts tack vare en statlig stödfond som hjälper till att rensa ut dåliga lån. Nu är också bytesbalansen positiv igen och det kommer hjälpa valutan.

Vietnam har 90 miljoner invånare och större delen av befolkningen är läs-och skrivkunnig.

Lönenivåerna ligger betydligt lägre än i Kina vilket har fått Samsung, LG och Nokia att sätta upp mobiltelefonfabriker i landet.

– Staten ger stimulanser till utländska bolag som vill etablera sig. I takt med att internationella investerare kommer dit blir samhället öppnare.

Hur ser du på att Vietnam är en diktatur?

– Det är en diktatur precis som Kina. Krasst innebär det att när staten bestämmer sig för åtgärder kan det gå snabbt att genomföra dem.

Vilka är de största problemen för investerare?

­­ – Att det finns restriktioner för hur mycket utlänningar får äga, men man funderar på att öka andelen. Det en utmaning att hitta bra bolag för att få den totala exponering man vill ha. Det finns också en hel del problem med bolagsstyrningen.

Vietnam eller Pakistan?

– Länderna är oerhört olika och går inte att jämföra. Man ska helst investera i flera gränsmarknader samtidigt, alternativt sätta ihop en liten del Vietnam med en liten del Pakistan, säger Mattias Martinsson på Tundra Fonder som har fler gränsmarknadsprodukter på gång.

Första handelsdag i Tundra Vietnam blir den 6 maj.