Rapport Det var ett tufft andra kvartal för försvarsjätten Saab. Det visar morgonens rapport.

Försvarskoncernen Saabs rörelseresultat blev 738 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 752 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 10.171 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 10.239 miljoner kronor.

Orderingången blev 17.363 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 550 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 694 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 433 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 537 miljoner kronor.

Saab bedömer fortfarande att den organiska försäljningstillväxten kommer att bli cirka 5 procent för år 2022 och att rörelseresultatet kommer att förbättras med mellan 8-12 procent för helåret.

Det framgår av delårsrapporten.

Saab upprepar även bedömningen om ett positivt operationellt kassaflöde för helåret 2022, men på en lägre nivå än 2021.

”Säkerhetsläget har under året förändrats dramatiskt till följd av det tragiska kriget i Ukraina samtidigt som det har påverkat de geopolitiska spänningarna. Många europeiska länder, däribland Sverige, ökar sina försvarsutgifter vilket leder till ännu starkare nationella försvar”, skriver vd Micael Johansson.

Det faktum att Sverige och Finland beslutat att gå med i Nato påverkar också Saab som försvarsföretag, fortsätter vd:n.

”Ett svenskt Natomedlemskap innebär ökade möjligheter för Saab att förse alliansen och dess medlemsländer med avancerad försvarsförmåga och ger Saab tillgång till Natos forskningsprogram”, skriver han.

Bedömningen görs också att Saabs möjligheter till tillväxt har ökat i takt med att länder höjer sina försvarsanslag.