Rapport Sinchs problem fortsätter. Nu med en kvartalsrapport som är sämre än förväntat.

I förra veckan dalade Sinchs kurs kraftigt efter kritik om felaktig redovisning.

I går lämnade Oscar Werner lämnar sin roll som vd för Sinch med omedelbar verkan och ersattes av Johan Hedberg tills en ny vd har rekryterats.

I dag kom rapporten som befäster att företaget har det tufft.

Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, redovisar ett justerat ebitda-resultat på 503 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med ett justerat ebitda på 564 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Sinch har tidigare meddelat att andra kvartalets bruttoresultat, ebitda och justerat ebitda påverkas negativt med 162 miljoner kronor från en omvärdering av historiska kostnader för sålda varor.

Den posten ingår även i Infronts sammanställda analytikerestimat för kvartalet.

Bruttoresultatet uppgick till 1.937 miljoner kronor, mot väntade 1.959 miljoner kronor.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick samtidigt till -49 miljoner kronor, mot väntade -74,6 miljoner kronor.

Nettoomsättningen var 6.615 miljoner kronor, med en organisk tillväxt på 10 procent. Snittförväntningarna var en omsättning på 6.706 miljoner kronor, enligt Infront.

Sinch har initierat ett kostnadsreduktionsprogram som ska resultera i bruttobesparingar på cirka 10 procent inom Meddelandetjänster samt för koncernfunktioner.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

”Detta motsvarar cirka 300 miljoner kronor på årsbasis, och programmet beräknas ha full effekt från det tredje kvartalet 2023”, skriver Sinchs ordförande Erik Fröberg i rapporten.

Programmet syftar till att ”säkerställa att Sinch når det finansiella målet att växa justerad ebitda per aktie med 20 procent per år”, skriver Sinchs tillförordnade vd Johan Hedberg i rapporten.

Sinch organiska bruttovinsttillväxt, i lokal valuta och exklusive förvärv, var -25 procent under det andra kvartalet 2022. Exklusive påverkan av den aviserade förändrade bedömningen av reserver för upplupna trafikkostnader var den organiska tillväxten -4 procent.

Det framgår av delårsrapporten på torsdagsmorgonen.

”Bruttovinsttillväxten påverkas negativt av den minskade nettoomsättningstillväxten samt en försvagad bruttomarginal jämfört med motsvarande kvartal föregående år”, skriver Sinch.

Sinch organiska nettoomsättningstillväxt uppgick till 10 procent, jämfört med +22 procent föregående kvartal och med +48 procent motsvarande kvartal 2021.

Sinchs styrelses samlade bedömning är att bolaget efter de senaste årens expansion nu går in i en ny fas där bolaget behöver ett ökat fokus på lönsamhet och kassaflöde.

Det skriver Sinchs ordförande Erik Fröberg i rapporten för det andra kvartalet, efter att på onsdagskvällen ha meddelat Oscar Werner lämnar vd-posten och Johan Hedberg nu är tillförordnad vd under rekryteringen av en ny vd.

”Efter snabb tillväxt är vår globala verksamhet mera komplex och vi behöver en effektiv styrningsmodell med delegerat ansvar i våra fem affärsenheter. Vi kommer fortsätta att investera i tillväxt, men med höga krav på lönsamhet”, skriver han i rapporten.

Ett första steg är att bolaget initierat ett åtgärdsprogram som ska spara 300 miljoner kronor på årsbasis, med full effekt tredje kvartalet 2023.

”Trots bolagets starka marknadsposition har vi flera utmaningar att adressera. I omvärlden ser vi en förändrad makromiljö där hög inflation och stigande räntor gör att företag ser över sina kostnader. Samtidigt skiftar aktiemarknaden fokus från företags möjligheter och tillväxt, till att titta mer på lönsamhet, kassaflöde och affärsrisker”, skriver Erik Fröberg.

Han uppger att bolaget står väl rustat för att möta de externa faktorerna och hänvisar till att Sinchs produkter ofta används för att effektivisera verksamheter och påpekar att bolagets skalfördelar skiljer ut det från konkurrenterna.

”När det gäller de interna faktorerna handlar det främst om de tre senaste kvartalens fallande bruttovinsttillväxt i kombination med en fortsatt ökning av rörelsekostnader vilket har resulterat i fallande lönsamhet”, skriver Erik Fröberg.

Han uppger att med ett ökat fokus på kostnader och en effektiv styrningsmodell kommer Sinch att leverera lönsam tillväxt både på kort och lång sikt.