Fonder Många småbolagsfonder har fått en katastrofal inledning på året med kurstapp på i flera fall uppemot 30 procent. Men flera förvaltare hyser ändå optimism. Danske Invest har sett läge att öka sina positioner.

Absolut mest har Spiltan Småbolagsfond tappat och fonden är nu ner drygt 30 procent sedan årsskiftet.  Högt upp på förlorarlistan finns också Handelsbanken Microcap Sverige, Danske Invest Sverige Småbolag och SEB Micro Cap med många andra tätt efter.  

I Spiltans Småbolagsfond har bland annat Thule, Troax och Mips tyngt extra mycket, men förvaltaren Pär Andersson fortsätter att tro på dessa tre innehav. 

– Den osäkerheten vi har sett på aktiemarknaden i år främst på grund av geopolitiska orsaker samt oron för stigande räntor, har inneburit en rätt stökig aktiemarknad i år och då främst bland mindre bolag, konstaterar Pär Andersson.

– Med det sagt att många småbolag som grupp haft en tuff start på året, så har det för Spiltan Småbolagsfond varit några innehav som har haft det extra tungt på aktiemarknaden i år som till exempel Thule, Troax och Mips. Bolag som historiskt varit fantastiska investeringar för fonden och som är innehav som vi tror fortsatt på.

På lång sikt är han övertygad om att de bolag de väljer till fonderna kommer vara de rätta.

– Vi kan alltid bara fokusera på att försöka välja rätt bolag över tid och vi är alltid långsiktiga i våra bolagsval. Från tid till annan så kommer de enskilda valen inte betala sig, men på lång sikt är vi övertygade om att de bolag vi väljer till fonderna kommer att vara de rätta. Historiskt har våra bolagsval i Spiltan Småbolagsfond gett en väldigt bra avkastning jämfört med fondens jämförelseindex och de tre senaste kalenderåren har fonden överträffat sitt index med råge, framhåller Pär Andersson.

SEB har gjort mindre justeringar och är optimistiska inför den fortsatta utvecklingen.

– Småbolag har generellt gått sämre än stora bolag under årets början. Trots den svaga börsutvecklingen för småbolag har rapporterna för de bolag vi äger generellt varit bra. Det gör att vi ser på framtiden med tillförsikt, kommenterar Daniel Klint, som är en av förvaltarna av SEB Micro Cap, och Jimmy Bengtsson, som förvaltar SEB Sverigefond Småbolag.

– Att utvärdera utvecklingen över endast en och en halv månad blir inte så informativt då vår investeringshorisont är betydligt längre än så. Mätt över de senaste fem åren är avkastningen för dessa fonder bland de allra bästa bland liknande fonder. Vi ser kontinuerligt över alla positioner och har gjort några mindre justeringar under årets början, berättar de.

Förvaltarna i Danske Invest Småbolag Sverige har passat på att shoppa mer.

–Vår starka tro är att aktiekursernas utveckling över längre tid drivs av vinsttillväxt. Vi ser generellt en fortsatt väldigt stark efterfråga, vilket möjliggör en fortsatt vinsttillväxt. Utifrån detta tror vi även att Småbolagsmarknaden har potential att utvecklas positivt från nuvarande nivåer tills slutet på året, kommenterar Joel Backesten som tillsammans med Max Frydén förvaltar vi Danske Invest Sverige Småbolag.

– Volatilitet skapar möjligheter. Irrationella kursrörelser försöker vi självklart utnyttja. Sen har vår vy inte ändrats underliggande för majoriteten av de bolag vi äger bara för aktien har gått ned 20 procent de senaste 48 dagarna. I de fallen har vi ökat på våra positioner.

Tabell: Fonder i Morningstars kategori Sverige små/medelstora bolag (21 feb 2022)

Namn

i år(%)

Spiltan Småbolagsfond

−31,37

Handelsbanken Microcap Sverige (A4 SEK)

−29,37

Danske Invest Sverige Småbolag WA SEK

−26,60

SEB Micro Cap C SEK – Lux

−26,39

AMF Aktiefond Småbolag

−26,22

Enter Småbolagsfond B

−25,50

ODIN Small Cap E SEK

−24,50

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige A

−24,41

C Worldwide Sweden Small Cap 1A

−24,25

SEB Sverigefond Småbolag C/R

−23,24

SEB Sverigefond Småbolag

−22,94

Humle Småbolagsfond A

−22,88

Skandia Småbolag Sverige

−22,22

Spiltan Aktiefond Småland

−22,15

Cliens Småbolag B

−22,07

Carnegie Micro Cap

−22,02

Handelsbanken Svenska Småbolag (A1 SEK)

−21,00

Nordea Småbolagsfond Sverige

−20,79

Lannebo Småbolag

−20,32

Consensus Sverige Select D

−20,01

Avanza Småbolag by Skoglund

−19,81

Aktiespararna Småbolag Edge

−19,80

Carnegie Småbolagsfond A

−19,40

Catella Småbolag

−18,78

SPP Sverige Småbolag Plus A SEK

−18,69

Öhman Sweden Micro Cap A

−18,55

PLUS Småbolag Sverige Index

−18,24

Öhman Småbolagsfond A

−18,13

Didner & Gerge Småbolag

−17,25

Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis A

−17,15

Simplicity Småbolag Sverige A

−17,15

FE Småbolag Sverige B

−16,81

LMM – Kavaljer Quality Focus I SEK

−16,17

Indecap Guide Q30 A

−15,72

She Invest Sweden

−15,00

Cliens Micro Cap B

−14,03

PLUS Mikrobolag Sverige Index

−12,71

Strand Småbolagsfond

−12,66