Trustlys vd Oscar Berglund.

Notering Betalteknikjätten Trustly offentliggjorde på måndagsmorgonen sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. 

Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Trustly och befintliga aktier i bolaget som erbjuds av den säljande aktieägaren Nordic Capital.

Nyemissionen väntas förse bolaget med en bruttolikvid (före transaktionskostnader) om cirka 8 miljarder kronor. Trustly avser att använda nettolikviden för att finansiera inlösen av utestående preferensaktier och för att återbetala och reglera alla utestående skulder.

Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under det andra kvartalet 2021.

”Det är nu tretton år sedan vi började utveckla en alternativ betalningslösning som gör det möjligt för konsumenter att göra betalningar direkt från sina bankkonton utan mellanhänder – en betydande fördel för både kunder och konsumenter. Vår lösning är ett betalningsnätverk som bygger på konto-till-kontobetalningar och som ersätter kortbetalningar – en konsumentinriktad betalningsmetod som har all den funktionalitet som krävs för att kunder ska kunna acceptera digitala betalningar på ett effektivt sätt. Sedan starten har vi byggt upp ett betalningsnätverk som idag når 525 miljoner konsumenter. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt fantastiska team fortsätta att driva Trustlys utveckling”, skriver Trustlys vd Oscar Berglund i ett pressmeddelande.