Notering (Uppdaterad) Kommunikationsappen Truecallers aktie steg cirka 15 procent över teckningskursen när aktien i dag började handlas på Stockholmsbörsen. Men kursen föll sedan tillbaka mot teckningskursnivån. 

Teckningskursen fastställdes till 52 kr, det vill säga i den övre delen av det insnävade teckningsintervallet på 48-52 kr som Bloomberg rapporterade om häromdagen.

Det ursprungliga teckningsintervallet låg på 44-56 kr. Baserat på teckningskursen 52 kr värderas bolaget till drygt 19,4 miljarder kr.

I den inledande handeln handlades aktien för drygt 60 kr vilket motsvarar en uppgång på cirka 15 procent. Men aktien föll sedan successivt och vid lunchtid handlades den nära teckningskursen på 52 kr. 

”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.