Alan Mamedi, vd för Truecaller

Aktie Truecaller bedömer inte att det indiska förslaget till ny telekomlagstiftning kommer att begränsa bolagets marknad i Indien i framtiden. Det uppger Andreas Frid, Truecallers ir- och kommunikationschef, för Nyhetsbyrån Direkt.

Bolaget har tidigare under dagen kort kommenterat utkastet till det nya lagförslaget i Indien i ett pressmeddelande. 

”Truecaller ser inte att utkastet till ny lagstiftning skulle ha en negativ inverkan på Truecallers verksamhet”, skriver bolaget.

Utkastet till lagförslaget, som den indiska regeringen presenterade i förra veckan, adresserar bland annat spam-marknaden. Indien vill bland annat begränsa sälj- och spam-samtal.

Ser ni någon risk för att det begränsar Truecallers marknad i Indien?
”Nej det tror vi inte, vi ser positivt på att Indien moderniserar en väldigt gammal lagstiftning som är över 100 år gammal. Den tjänst vi tillhandahåller idag och kontinuerligt utvecklar med hjälp av våra användare adderar ett mycket större värde och vi ser inte något i utkastet till lagstiftning som vi tror skulle begränsa den marknaden i framtiden”, skriver Andreas Frid till Nyhetsbyrån Direkt.

Truecaller har tidigare sett liknande regulatoriska initiativ i andra av bolagets större marknader, inklusive Indien med DND-listor och ”tysta timmar”, uppger Andreas Frid och konstaterar att tillväxten har fortsatt även efter att liknande initiativ har implementerats.

Enligt lagförslaget ska alla meddelanden som innehåller bland annat erbjudanden om reklam, affärsmöjligheter eller investeringsmöjligheter bara kunna skickas om användaren tidigare givit tillåtelse. Förslaget innehåller även en mekanism som ska låta användare rapportera spam-samtal och en rekommendation om ett eller flera Nix-liknande register för att hantera användares medgivande för mottagande av säljmeddelanden.

Är inte det tjänster som Truecaller erbjuder?
”Vi tycker det är bra att användare eventuellt endast ska få meddelanden från företag som man gett tillåtelse till och är i många fall det som även sker idag. Däremot tror vi inte att det kommer ha någon större effekt som begränsar marknaden för bedrägeriförsök eller reklam”, skriver Andreas Frid och hänvisar bland annat till mängden meddelanden du som konsument får i Sverige för att du någon gång e-handlat.

”Vad gäller bedrägerier så vet vi att kriminella sällan tenderar att bry sig om eventuell lagstiftning, som till stor utsträckning redan är lagstadgad. I Indien är detta också ett mycket mer omfattande problem än i Sverige”, konstaterar Andreas Frid vidare.

Truecaller bedömer också att funktionen att kunna rapportera spam-samtal till ett centralt statligt register skulle göra det möjligt för bolaget att göra sin tjänst ännu bättre för användarna för att bidra till än säkrare kommunikation i framtiden.

”Nix-liknande register har funnits i Indien en tid så det är inget nytt, det som är nytt är att det ingår i utkastet till lag. I Indien har det inte minskat mängden spam-samtal”, skriver han.

Aktiemarknaden verkar oroa sig över lagförslaget i Indien, är den oron befogad?
”Vi ser ingen dramatik i det utkastet till lagförslag som nu är ute för konsultation. Vi ser inte att det kommer påverka användarupplevelsen eller behovet av Truecaller i framtiden, och i andra stora/viktiga marknader för oss har vi sett fortsatt stark tillväxt även efter att nya regleringar har instiftats. Vi har också sett mängder med initiativ för att begränsa spam och bedrägerisamtal men där man inte lyckats begränsa mängden oönskad kommunikation genom reglering. Det är i vår mening ett missförstånd att Truecallers attraktivitet skulle bero på brist på reglering i emerging markets då detta är ett globalt problem som vi löser”, skriver Andreas Frid.