True og dtac inngår avtale om å opprette et nytt telekom- og teknologiselskap

2022-02-18 11:26:22

(Fornebu, 18.02.2022) Styrene i True Corporation (“True”) og Total Access Communication (“dtac”) har godkjent sammenslåingen av de to selskapene etter at aktsomhetsvurderingene i forbindelse med transaksjonen nå er fullført. Selskapene har inngått avtale om å opprette et nytt telekom- og teknologiselskap. 

Opprettelsen av det nye selskapet støttes av selskapets hovedaksjonærer Charoen Pokphand Group (”C.P. Group”) og Telenor Group (“Telenor”). Selskapet skal møte økte forventinger fra kunder og utnytte nye vekstmuligheter i en digital verden i rask utvikling. To likeverdige parter slås sammen, og det nye selskapet skal bygge videre på styrkene til True og dtac for å gi ansatte nye muligheter innen digital nyskapning. 

Telekommunikasjon skal fortsatt være kjernen i det sammenslåtte selskapet. Det vil sikre at kunder over hele Thailand drar nytte av kontinuerlige forbedringer i 4G- og 5G-dekningen. De vil oppleve bedre nettverkskvalitet, pålitelighet og hastighet. I tillegg til kommunikasjonstjenester vil vekstmulighetene være drevet av teknologi som vil utnytte de nye forretningsmulighetene innen digitale tjenester, kunstig intelligens, skyteknologi og løsninger som kobler ulike enheter sammen. 

- Det nye selskapet vil ha skala til å investere i nettverkskvalitet og gjøre teknologiske fremskritt som vil tilfredsstille de endrede behovene til thailandske kunder og være med på å drive Thailands digitale vekst. Dette sikrer telekomtjenester som er attraktive, rimelige, og skaper muligheter for innovasjon og partnerskap i utviklingen av et bredt spekter av nye produkter, sier Jørgen A. Rostrup, konserndirektør i Telenor Group og leder for Telenor Asia. 

Det nye telekom- og teknologiselskapet vil støtte den digitale transformasjonen i Thailand i i tråd med myndighetenes Thailand 4.0-plan ved å bringe nye partnerskap og teknologiske fremskritt til landet. Det nye selskapet har til hensikt å hente venturekapitalfinansiering sammen med partnere på 100-200 millioner amerikanske dollar, mellom 900 millioner og 1,8 milliarder norske kroner, for å investere i digitale oppstartsselskaper med fokus på nye produkter og tjenester som vil komme thailandske forbrukere til gode. 

True og dtac har meldt inn transaksjonen til telekomregultøren i Thailand, National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC). Selskapene har informert NBTC om at de står klare til å dele mer informasjon eller gi ytterligere avklaringer dersom det er behov for det. 

Som annonsert 22. november 2021, vil alle aksjonærer i dtac og True ha valget mellom å delta i et frivillig kjøpstilbud (Voluntary Tender Offer, VTO) eller fortsette som aksjonærer i det nye selskapet, som skal noteres på børsen i Thailand. Utfallet av kjøpstilbudet vil avgjøre de endelige eierandelene mellom C.P. Group og Telenor.  

True og dtac vil fortsette å drive virksomhetene sine uavhengig av hverandre frem til transaksjonen fullføres, som er forventet innen utgangen av 2022. Et felles prosjekt for å planlegge integrasjonen av selskapene vil bli etablert for å jobbe med forretningsutvikling, synergier og planlegging av overgangen. 

Pressekontakt: 

David Fidjeland, Telenor Group 
+47 934 67 224 | david.fidjeland@telenor.com  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GlobeNewswire