Felaktig delårsrapport stoppade aktie

Publicerad 2016-08-26 14:07

Aktier (uppdaterad) True Heading handelsstoppas av Aktietorget med anledning av felaktiga jämförelsesiffror i halvårsrapporten.

Aktietorget kommer att makulera alla avslut från och med den 26 augusti 2016 kl. 13.15 fram till tidpunkten för handelsstoppet.

Tanken var att handeln skulle ha återupptagits klockan 15 men Aktietorget har meddelat att handelsstoppet i True Heading består, med anledning av oklarheter i den senaste offentliggjorda versionen av halvårsrapporten.

”Handeln i True Heading stoppas tills vidare”, heter det där, efter ett besked klockan 15.30 om att handeln skulle återupptas klockan 16.