Villaförsäkringen är dyrare för trogna försäkringskunder.

Försäkringar Lojala försäkringskunder får betala mer för hem- och villaförsäkringar än de som hoppar mellan bolagen. Det visar en undersökning från Finansinspektionen.

Har du haft din försäkring i samma bolag i över 23 år? Då är du en förlorare, enligt Finansinspektionens granskning. I alla fall när det gäller hem- och villaförsäkringar. När det gäller personbilsförsäkringar, däremot,  finns det ingen prisdiskriminering mot trogna kunder.

–Jag tror att de flesta kunder tror att det lönar sig att vara en trogen kund. Våra analyser visar att det tyvärr är tvärtom, säger Åsa Larsson, chef för verksamhetsområdet försäkringar på Finansinspektionen till Dagens Industri.

FI:s analys baseras på premierna mellan 2019 och 2021 och omfattar 2,5 miljoner hemförsäkringar, en miljon villaförsäkringar och tre miljoner personbilsförsäkringar.

Värst drabbas trogna hemförsäkringskunder. Mellan 31 december 2019 och 31 december 2021 har medelpremien för trogna (mer än 23 år på samma bolag) hemförsäkringskunder höjts med 8,1 procent. Nya kunder har fått en höjning med 0,6 procent medan kunder haft samma bolag i 3-7 år fått en sänkning med 3,9 procent.

Motsvarande siffror för villaförsäkringarna är en höjning med 3,2 för de mest trogna, en sänkning med 1,1 procent för bolagskunder 3-7 år och en sänkning med 2,3 procent för nya kunder.

I Storbritannien och Irland har nya regler införts efter att deras försäkringsinspektioner hittade liknande prisdiskrimineringar.

FI ser allvarligt på prisdiskrimineringen, som de menar kan skada förtroendet för försäkringsbranschen.

Finansinspektionen skriver i sina slutsatser att det därför ”finns skäl att vidta åtgärder för att motverka omotiverade och orättvisa premiehöjningar för lojala försäkringstagare”.

Något lagförslag kommer de inte med utan ska som ett första steg diskutera premiesättningen med branschen.