Fastighetsbolagen som rapporterat i dag

Publicerad 2017-07-07 08:17

Rapport Inte mindre än tre fastighetsbolag släppte sina rapporter under fredagsmorgonen.

Fabeges hyresintäkter uppgick till 562 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (520). Driftöverskottet uppgick till 416 miljoner kronor (369) och förvaltningsresultatet blev 233 miljoner (213).

Kvartalets orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.156 miljoner kronor (1.199) och för derivat uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 67 miljoner (-55).

Efter skatt summerade Fabeges resultat till 1.119 miljoner kronor (1.065) och per aktie till 6:77 kronor (6:44).

Platzers hyresintäkter uppgick till 246 miljoner kronor i det andra kvartalet (159).

Driftöverskottet blev 181 miljoner kronor (122) och förvaltningsresultatet uppgick till 123 miljoner (79).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 122miljoner kronor (95) och värdeförändringarna på derivat redovisades till 30 miljoner kronor (-85).

Efter skatt blev resultatet 214 miljoner kronor (69), vilket motsvarade 1:79 kronor per stamaktie (0:71).

Diös hyresintäkter, inklusive övriga förvaltningsintäkter, uppgick till 435 miljoner kronor i det 2 kvartalet (405).

Driftöverskottet blev 286 miljoner kronor (241) och förvaltningsresultatet uppgick till 224 miljoner (179).

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till 94 miljoner kronor (39), medan värdeförändringarna på derivat redovisades till 5 miljoner kronor (28).

Efter skatt blev resultatet 255 miljoner kronor (194), vilket motsvarade 1:88 kronor per stamaktie (1:99).