TRIANON: SVÅRT ATT NÅ TILLVÄXTMÅL KORTA PERSPEKTIVET ENL VD

2023-02-17 08:12:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Trianons förvaltningsresultat för helåret 2022 minskade med 8 procent, vilket inte är i linje med bolagets finansiella mål för 2022-2024 om att öka förvaltningsresultatet med 12 procent årligen.

I rapportens vd-ord uppger Trianons vd Olof Andersson att bolagets affärsplan ligger fast, även om det i det korta perspektivet kommer att bli svårt att nå bolagets tillväxtmål.

"Att öka direktavkastningen är ett stort fokus i bolaget och det kommer vi att göra i syfte att förbättra vår räntetäckningsgrad", skriver vd Olof Andersson.

Räntetäckningsgraden i kvartalet uppgick till 1,6 gånger jämfört med bolagets mål om att räntetäckningsgraden ska överstiga 1,75 gånger.Direkt-SE