TRIANON: KÖPT YTTL AKTIER I SIGNATUR, ÖVERSTIGIT BUDPLIKT

2021-07-27 08:05:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trianon har förvärvat ytterligare 7.065.662 B-aktier i Signatur Fastigheter för nära 85 miljoner kronor kontant och 285.990 nya B-aktier i Trianon. Styrelsen för Trianon har således, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut 285.990 nya B-aktier, till en teckningskurs om 210 kronor per aktie (apportemission).

Efter förvärvet innehar Trianon motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster i Signatur och har därmed passerat gränsen för budplikt.

"Det innebär att Trianon inom fyra veckor ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter, om inte inom samma tid Trianons röstandel i Signatur Fastigheter minskas så att den inte längre motsvarar 30 procent eller mer", skriver bolaget.

Trianon har under de senaste sex månaderna inte köpt några aktier i Signatur Fastigheter till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet.

Carnegie har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.Direkt-SE