TRIANON: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 35,4 MLN KR 4 KV

2023-02-17 07:50:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Trianon redovisar ett förvaltningsresultat på 35,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (64,0).

Hyresintäkterna var 174 miljoner kronor (160).

Driftsöverskottet låg på 106 miljoner kronor (102).

Resultatet i kvartalet blev -310 miljoner kronor (532).

Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter påverkade resultatet med -412 miljoner kronor (609).

"Trots bolagets starka finansiella ställning har styrelsen beslutat att avvakta med förslag avseende utdelning. Detta för att kunna ha flexibilitet att utvärdera nya affärsmöjligheter. Styrelsen återkommer med förslag gällandeDirekt-SE