Kvartalsrapport Det går bra för Trelleborg. Både resultatet och omsättningen blev bättre än vad prognosmakarna trodde.

Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.387 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.356 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tolv analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev 16,1 procent. Här väntades 16,3 procent.

Omsättningen uppgick till 8.637 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.305 miljoner kronor. Organiskt ändrades försäljningen med 31 procent, att jämföra med väntade 24,1 procent.

Nettoresultatet uppgick till 992 miljoner kronor. Väntat var 862 miljoner.

Den organiska försäljningen till generell industri och fordonsindustrin inom Trelleborgs affärsområde Sealing Solutions ökade ”markant” under det andra kvartalet, medan försäljningen inom flygindustrin förbättrades jämfört med föregående kvartal i fjol. Försäljningen var dock var lägre än jämfört med motsvarande period i fjol.

Det skriver vd Peter Nilsson i delårsrapporten.

”Tydliga signaler från våra kunder inom detta segment pekar dock på att botten är nådd, och en tillväxt bedöms ske framåt från nuvarande nivåer”, understryker Trelleborg-chefen, angående flygindustrin.

Trelleborg spår att efterfrågan i det tredje kvartalet kommer att vara i nivå med det andra kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av rapporten för det andra kvartalet.

Osäkerheten kring pandemins påverkan på nästkommande kvartal kvarstår, uppger bolaget.

Utsikterna inför det andra kvartalet var att efterfrågan skulle vara bättre än under det första kvartalet.