Rapport Industrikoncernen Trelleborg prickade i princip resultatförväntningarna medan omsättningen var något högre än väntat. 

Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.203 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.204 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av tio analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev därmed 14,6 procent. Här väntades 14,8 procent.

Omsättningen uppgick till 8.240 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.120 miljoner kronor. Organiskt ändrades försäljningen med 16 procent, att jämföra med väntade 14,6 procent.

Trelleborg spår att efterfrågan i det fjärde kvartalet kommer att vara i nivå med det tredje kvartalet 2021, justerat för säsongsmässiga variationer.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

”Vi går in i det fjärde kvartalet med välfyllda orderböcker och med en hög aktivitetsnivå i flertalet av våra tillverkningsenheter. Som tidigare nämnts kvarstår en del utmaningar som vi kommer behöva hantera, men koncernen har under en lång tid visat på sin förmåga att anpassa sig efter ständigt förändrade förutsättningar”, skriver vd Peter Nilsson i rapporten.

I Trelleborgs rapport för det andra kvartalet räknade bolaget med att efterfrågan för det tredje kvartalet skulle vara i linje med det andra kvartalet.