TRELLEBORG: VISS MARGINALPRESS ATT VÄNTA 4 KV – ANALYSER

2023-01-25 12:40:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aningen pressade marginaler väntas för Trelleborg i det fjärde kvartalet 2022 i spåren av integrationskostnader för Minnesota-förvärvet i affärsområdet Sealing Solutions. Signaler om att affärsområdet Industrial Solutions marginaler sannolikt kommer vara lägre för kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol, har också snappats upp.

Det framgår av en handfull analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av inför Trelleborgs bokslutsrapport som väntas den 27 januari.

Analytikerna tycks i stora drag vara överens om att marginalerna kommer halta något och särskilt inom Sealing Solutions i spåren av Minnesota-uppköpet.

Danske Bank ser, likt Citi Group och Nordea, negativ marginalpåverkan på affärsområdet Sealing Solutions hänförligt uppköpet av Minnesota Rubber & Plastics under fjärde kvartalet. Danske Bank förväntar sig en marginalförsvagning på 1,5 procentenheter på grund av köpeskillingsallokeringar. Danske Bank är av bedömningen att Trelleborgs justerade rörelsemarginal kommer in på 15,1 procent på koncernnivå. Infronts konsensus pekar på en justerad marginal om 15,4 procent.

Citi Group lyfter i en analys fram en annan spaning. Under ett analytikersamtal strax innan Trelleborg gick in i tyst period framhölls att marginalen för affärsenheten Industrial Solutions kan komma att bli något lägre än för motsvarande period i fjol. Vidare tycks pris/kostnads-trycket ha intensifierats från mitten av december för industrikoncernen, resonerar Citi.

Vad gäller den organiska tillväxten för Trelleborg tror Danske Bank på 11 procent och Nordea på 9 procent för kvartalet. Enligt Infronts analytikersammanställning väntas en organisk tillväxt på 11,6 procent i snitt.

Flera analyshus noterar i positiv dager att likviden från Trelleborgs avyttring av affärsområdet Wheel Systems bäddar för fortsatta aktieåterköp, utdelningar samt förvärv framgent.

En utdelning om 5:95 kronor per aktie för 2022 väntas enligt analytikerkonsensus. För helåret 2021 delade Trelleborg ut 5:50 kronor per aktie.Direkt-SE