TRELLEBORG: UTNYTTJAR BEMYNDIGANDE ÅTERKÖPA AKTIER

2022-04-27 16:23:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trelleborgs styrelse har beslutat utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 27 april om att förvärva egna aktier av serie B.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Återköpen får ske till ett sammanlagt belopp om högst 5.000 miljoner kronor.

"Syftet med styrelsens beslut är att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor", heter det.

I delårsrapporten som offentliggjordes tidigare på onsdagseftermiddagen uppgav Trelleborgs vd Peter Nilsson att bolagets starka finansiella ställning tillåter ett återköpsprogram av egna aktier, vilket påbörjades under kvartalet och kommer fortsätta framåt.Direkt-SE