Rapport Industrikoncernen Trelleborg slog förväntningarna både när det gäller resultat och omsättning. 

Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat om 1.350 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på 1.234 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser.

Den justerade ebit-marginalen blev därmed 16,4 procent. Här väntades 15,2 procent.

Omsättningen uppgick till 8.219 miljoner kronor. Här väntades i snitt 8.118 miljoner kronor. Organiskt ökade försäljningen med 5 procent, att jämföra med väntade 3,6 procent.

Trelleborg spår att efterfrågan i det andra kvartalet kommer att vara bättre än under det första.

Utsikter inför det första kvartalet var att efterfrågan skulle vara något bättre än under det fjärde.