Rapporter Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett justerat rörelseresultat på 1 239 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det överträffar analytikerkårens förväntningarna, enligt Infronts sammanställning. 

Analytikerna hade räknat med ett justerat rörelseresultat på 1 207 miljoner kronor. Den justerade ebit-marginalen blev 15,3 procent. Här väntades 15,4 procent.

Omsättningen uppgick till 8 113 miljoner kronor. Här väntades i snitt 7 821 miljoner kronor. Organiskt ändrades försäljningen med 15 procent, att jämföra med väntade 11,6 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 kronor per aktie för 2022. Väntat var en utdelning om 5,95 kronor per aktie.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det första kvartalet 2023 blir lägre än under det fjärde kvartalet 2022, justerat för säsongsmässiga variationer. Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

I rapporten för det tredje kvartalet uppgav Trelleborg att det räknar med att efterfrågan för det fjärde kvartalet skulle vara något lägre än för det tredje kvartalet.

Helåret 2022 blev ett rekordår för Trelleborg, och det fjärde kvartalet avslutades starkt. Det finns dock flera makroekonomiska signaler om att bolaget är på väg in i en svalare period jämfört med de kraftiga tillväxtåren 2021-2022, skriver vd Peter Nilsson i bokslutsrapporten.

Försäljningen under det fjärde kvartalet ökade med 35 procent, där den organiska försäljningen steg med 15 procent. Siffrorna var även högre än analytikernas förväntningar, enligt Infronts sammanställning.

”Både försäljning och resultat var med råge de bästa hittills för ett fjärde kvartal”, skriver Peter Nilsson.

Trelleborg Industrial Solutions organiska försäljning växte inom flertalet marknadssegment och geografier med en god lönsamhet under fjärde kvartalet.

”Vi såg dock att orderingången inom framför allt byggrelaterade segment dämpades under den senare delen av året jämfört med tidigare kvartal”.

Affärsområdet Sealing Solutions organiska försäljning var också god inom flertalet marknadssegment och geografier. Även här noterade bolaget att orderingången inom vissa segment, exempelvis generell industri, mattades av jämfört med årets inledande kvartal. Samtidigt fortsatte såväl orderingång som leveranser till flyg, fordon och hälsovård & medicinteknik att växa betydligt.

Trelleborg Wheel Systems noterade en god organisk försäljningstillväxt inom samtliga däckkategorier och i flertalet geografier under kvartalet, vilket främst möjliggjordes av goda leveranser till OE-tillverkare. I kontrast såg Trelleborg en nedgång i försäljningen till eftermarknaden, framgår av rapporten.

”I närtid kommer vi erhålla över 20 miljarder kronor från redan aviserade avyttringar, vilket öppnar för flera alternativ att utveckla koncernen ytterligare. Vår starka balansräkning har medfört att vi återigen kan rekommendera årsstämman att höja den ordinarie utdelningen, parallellt med att vi under det gångna året återköpte aktier över börsen för mer än tre miljarder kronor”, skriver Peter Nilsson.