Ökad efterfrågan lyfte Trelleborgs resultat

Publicerad 2017-07-20 09:29

Rapport Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 957 miljoner kr för det andra kvartalet 2017. Utfallet var därmed nära analytikernas förväntningar, som i genomsnitt låg på ett resultat före skatt på 949 miljoner kr enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 1 089 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 1 081 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 8 265 miljoner kr och var alltså något högre än förväntade 8 179 miljoner kr.

Växande efterfrågan på däck

Generell industri fortsätter enligt Trelleborg att utvecklas väl i samtliga regioner, och i Asien noterade bolaget en fortsatt mycket god organisk utveckling. Efterfrågan på däck till såväl jordbrukssektorn som till industri- och entreprenadmaskiner fortsätter att växa, skriver Trelleborgs vd Peter Nilsson i sitt vd-ord.

”Efter att priserna på flertalet råmaterial dramatiskt skjutit i höjden under ett antal månader har de därefter fallit tillbaka till ungefär samma nivå som under förra sommaren. Vår premiumpositionering har begränsat den påverkan dessa turbulenta rörelser har haft på vårt resultat”, skriver han vidare.

Svagt inom olja och gas

Trelleborgs verksamhet inom olja och gas upplever enligt bolaget en fortsatt svag marknad, vilket främst påverkar affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction som gjorde en mindre förlust i kvartalet.

”Marknadssituationen är likvärdig med det första kvartalet, där de få projektaffärerna som finns utestående är utsatta för en kraftig prispress”, kommenterar Peter Nilsson som tillägger att verksamhet endast har haft en mindre påverkan på kvartalsresultatet ur ett koncernperspektiv.

Bättre efterfrågan i flertalet segment

Trelleborgs samlade bedömning är att efterfrågan för det tredje kvartalet kommer att vara i nivå med årets andra kvartal. Trelleborg upplever att bolaget under kvartalet fått se en generellt förbättrad efterfrågesituation i flertalet av segmenten.