Aktie Trelleborg presenterar nya finansiella mål inför tisdagens kapitalmarknadsdag. Verkstadsbolaget siktar nu bland annat på en försäljningstillväxt på 8 procent över en konjunkturcykel från tidigare 5 till 8 procent. 

I ett pressmeddelande inför kapitalmarknadsdagen på tisdagen skriver Trelleborg att efterfrågan under det andra kvartalet bedöms vara i nivå med eller något lägre än i det första kvartalet i år. Det är en upprepning av de marknadsutsikter som bolaget lämnade i samband med den senaste kvartalsrapporten i slutet av april.

Dessutom presenterade verkstadsbolaget nya finansiell mål. Försäljningstillväxten ska över en konjunkturcykel vara över 8 procent, medan det tidigare målet var en tillväxt på 5-8 procent.

Ebita-marginalen exklusive engångsposter ska över en konjunkturcykel vara över 20 procent. Tidigare mål var en ebit-marginal på över 16 procent.

Vad avser avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter ska den över en konjunkturcykel vara över 15 procent. Tidigare mål var över 14 procent.

Aktien var efter en halvtimmes handel en stor vinnare på Stockholmsbörsen med en uppgång på drygt 4 procent. 

Trelleborg meddelar även vissa finansiella förändringar som kommer att påverka andra kvartalet 2023.

Som en följd av den genomförda avyttringen av koncernens däckverksamhet avslutas räntesäkringar, vilket ger en finansiell intäkt av engångskaraktär i kvarvarande verksamheter om cirka 215 miljoner kronor, eller cirka 180 miljoner kronor efter skatt. Detta belopp kommer att rapporteras i finansnettot i samband med det andra kvartalet 2023.

I och med avyttringen har dessutom en översyn gjorts av koncernens legala struktur. Ett belopp av engångskaraktär om cirka 150 miljoner kronor kommer att rapporteras som en skattekostnad för kvarvarande verksamheter i samband med det andra kvartalet 2023.