TRELLEBORG: LYCKATS BALANSERA KOSTNADSINFLATIONEN VÄL - VD

2022-04-27 13:12:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Trelleborg har hittills lyckats balansera den generella kostnadsinflationen väl med egna prisjusteringar och effektivitetsförbättringar.

Det skriver vd Peter Nilsson i rapporten för det första kvartalet.

"Efterfrågan var god inom flertalet industrier, och orderboken i slutet av kvartalet var på sin högsta nivå hittills. Vi har generellt ett högt kapacitetsutnyttjande i våra tillverkningsanläggningar vilket skapat en god effektivitet. Den förvärrade geopolitiska situationen i vårt närområde spär på utmaningarna vad gäller råvarutillförsel och transporter, men hade endast en begränsad påverkan under det första kvartalet", skriver Trelleborg-chefen.

Inom affärsområdet Industrial Solutions växte försäljningen i alla geografiska marknader under kvartalet. Leveranser till samtliga industrier ökade, vilket var speciellt noterbart inom marina lösningar samt till flyg- och byggrelaterade industrier, framgår av rapporten.

Sealing Solutions upplevde, enligt Peter Nilsson, en god organisk utveckling i flertalet industrier samtidigt som orderingången förbättrades. Leveranserna ökade både i Europa och framför allt i Nord- och Sydamerika. Försäljningen i Asien var dock lägre, negativt påverkad av ytterligare restriktioner i Kina på grund av covid-19.

Försäljningen till generell industri, hälsovård & medicinteknik och flygindustrin ökade betydligt. Även leveranser till fordonsindustrin växte något, till följd av ökade marknadsandelar inom vissa nischer, enligt rapporten.

Tillgänglighet på vissa råmaterial och transportkapacitet utgör fortfarande en begränsning för Trelleborg.

"Det gäller även bristen på arbetskraft i en del geografier. Samtidigt ser vi en stor potential i att växa både organiskt och genom förvärv inom närliggande produkter och lösningar som kompletterar och stärker våra befintliga erbjudanden", kommenterar Peter Nilsson och fortsätter:

"Vår starka finansiella ställning tillåter även ett återköpsprogram av egna aktier, vilket påbörjades under kvartalet och kommer fortsätta framåt".Direkt-SE