Blandad rapport från Trelleborg – tillväxten negativ

Publicerad 2016-04-21 13:04

Rapport Trelleborgs rörelseresultat var något bättre än väntat. Men omsättningen överraskade på nedsidan. Industrikoncernen spår samtidigt att efterfrågan blir oförändrad eller något lägre under det andra kvartalet.

Industrikoncernen Trelleborg levererade på torsdagen ett resultat för det första kvartalet som något överträffade analytikernas förväntningar, i synnerhet vad det gäller den underliggande rörelsemarginalen.

”Det är framför allt våra goda marknadspositioner och starka kultur av kostnadskontroll, i kombination med värdeskapande kundanpassade lösningar, som ligger bakom detta resultat”, kommenterar vd Peter Nilsson i rapportens vd-ord.

Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet exklusive engångsposter landade på 841 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 813 miljoner kronor exklusive engångsposter, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Omsättningen uppgick till 6.095 miljoner kronor, vilken kan jämföras med väntade 6.252 miljoner kronor. Den justerade rörelsemarginalen uppgick därmed till 13,8 procent, klart över väntade 13,0 procent.

Den organiska försäljningstillväxten blev -4 procent, och återvände därmed till negativa siffror efter det senaste kvartalets nolltillväxt.

”Det var förväntat, då den bakomliggande orsaken kan tillskrivas vår verksamhet inom offshore olja/gas. Under det fjärde kvartalet levererade verksamheten från en god orderbok, men situationen är mer utmanande för segmentet under innevarande år”, förklarar Peter Nilsson nedgången.

Bortsett från dessa projektaffärer var den underliggande organiska försäljningen för koncernen under kvartalet i nivå med det fjärde kvartalet. Marknadssituationen generellt har inte förändrats märkbart under de senaste månaderna, påpekar vd:n.

Marknaderna var under kvartalet tuffa i Nord- och Sydamerika och för generell industri globalt. Jordbruksmarknaderna på båda sidor Atlanten beskrivs som ”nedtryckta”.

Bättre gick det under kvartalet för bil- och flygindustrin, som var de segment som utvecklades bäst.

Av Trelleborgs fem affärsområden stack Offshore & Construction ut med en låg rörelsemarginal på 2,5 procent, vilket var ännu lägre än väntade 2,8 procent. Förklaringen är just den stora exponeringen mot olja- och gassektorn, där projektorder ger stora variationer i resultaten.

Största avvikelsen jämfört med SME Direkt-estimaten i positiv riktning visade Wheel Systems, som nådde en rörelsemarginal på 13,6 procent. Väntat här var 11,2 procent.

Försäljningen inom affärsområdet steg organiskt med 1 procent, delvis beroende på gynnsamma jämförelsetal.

Under det andra kvartalet väntar Peter Nilsson att marknaderna ska röra sig sidledes eller svagt nedåt.