Rapport Industrikoncernen Trelleborg redovisar ett resultat före skatt inklusive jämförelsestörande poster på 1.033 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018. Det framgår av niomånadersrapporten.

Analytikernas förväntningar låg i genomsnitt på ett resultat före skatt på 939 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning av sex analytikers prognoser.

Engångsposter uppgick till -28 miljoner kr, mot väntat -87.

Rörelseresultatet, ebit, exklusive engångsposter landade på 1.133 miljoner för perioden. Förväntningarna för rörelseresultatet låg på 1.082 miljoner kr.

Försäljningen ökade 4 procent

Omsättningen uppgick till 8.300 miljoner kr. Här väntades i snitt 8.271 miljoner kr, enligt Infront Data. Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent, utan decimal angiven. Här var 3,7 procent väntat.

Trelleborg bedömer att efterfrågan i det fjärde kvartalet ska vara i nivå med efterfrågan i det tredje kvartalet, justerat för säsongmässiga variationer.

Trelleborg spår att affärsområdet Offshore & Construction kommer vara förlustbringande även under årets sista kvartal. Det framgår av vd-ordet från Peter Nilsson i rapporten.

Bättre nästa år

För 2019 förväntas en resultatförbättring för Offshore & Construction med positiva resultat, framför allt under det andra halvåret, heter det vidare.

”Inom vår projektverksamhet stärktes orderingången under kvartalet för såväl olje- & gasverksamheten som segmentet infrastruktur. Emellertid gäller det främst för projekt med leverans under nästkommande år. I närtid har flera förväntade order för leverans under innevarande år skjutits fram till 2019”, skriver han också om affärsområdet.

Rörelseresultatet för Offshore & Construction uppgick till -45 miljoner kr i det tredje kvartalet och motsvarande siffra för årets nio första månader är uppe i -104 miljoner kr.

Omsättningen i affärsområdet minskade med 19 procent organiskt under kvartalet och uppgick till 558 miljoner kr.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.