Placera Biotech-index i USA, Nasdaq Biotechnology Index, har utvecklats nästan dubbelt så bra som det bredare indexet S&P 500 under de senaste tio åren. Det är en ”övertygande avkastning”, och den har påverkat även den svenska biotekniksektorn. Carnegie Privat Bankings läkemedelsanalytiker Erik Hultgårds tre favoriter i sektorn är Calliditas, Camurus och Oncopeptides.

Biotekniksektorn har genererat en övertygande avkastning på börsen de senaste tio åren, framför allt i USA, skriver Carnegie. Även den svenska biotekniksektorn har utvecklats relativt väl, om än inte lika starkt som den amerikanska.

Vid Carnegie Private Bankings traditionella årsskiftesseminarium ”Investeringsåret 2020” redovisade Erik Hultgård sina tre favoritaktier i sektorn.

Tre favoritaktier

Den första favoriten är Calliditas, som utvecklar läkemedel mot sällsynta sjukdomar. Carnegie Analys bedömer utvecklingsrisken som ganska låg. Calliditas är dessutom en uppköpskandidat som står inför en positiv fas III-studie mot slutet av året. Det bör kunna leda till att aktien omvärderas rejält, enligt Erik Hultgård.

Den andra favoriten är Camurus. Bolaget är baserat på en teknologi som möjliggör att ta ett befintligt läkemedel som ges som en tablett, och i stället injicera det en gång i månaden som en depå.

Det första läkemedlet godkändes 2019 och kvartalsförsäljningssiffror är en trigger för aktien, menar Carnegie Analys. Produktfloran är bred och ett läkemedel mot opiatberoende väntar på att slutligen godkännas i USA, vilket kan bli en ”mycket viktig trigger i aktien”.

Den tredje favoriten Oncopeptides utvecklar läkemedel mot blodbaserade cancersjukdomar, vilket är en cancernisch där behoven är mycket stora.

”Oncopeptides befinner sig i sen utvecklingsfas (fas III), vilket drar ned risken något. Katalysatorer för aktien under 2020 innefattar besked om när ansökan till FDA lämnas in under våren, resultat från fas III-studie under tredje kvartalet och ett potentiellt godkännande för det villkorade markandsgodkännandet, skriver Carnegie Analys på hemsidan. Dessutom är även Oncopeptides en uppköpskandidat.

Rådgivare vid introduktioner

De senaste fem åren har Carnegie varit rådgivare vid sex börsintroduktioner inom biotekniksektorn på Stockholmsbörsen. Fem av de sex bolagen har utvecklats bättre än Nasdaq Biotechnolgy Index och tre av bolagen har genererat mer än 150 procent avkastning sedan börsintroduktionen.

De fem bolagen är Camurus, Wilson Therapeutics (uppköpt 2018), Oncopeptides, BioArctic och Calliditas. Det sjätte bolaget, Alligator, har utvecklats betydligt sämre än börsen.

Erik Hultgård säger att Carnegie rekommenderar investerare att vara selektiva och anamma ”ett korgtänk”, med flera olika bioteknikaktier. Risken i sektorn är hög och kursrörelserna kan bli stora.