Wihlborgs fastighet Knutpunkten i Helsingborg

Tre heta fastighetsaktier

Publicerad 2012-03-30 15:56

Placeringar Fastighetsbolag står starka även om konjunkturen svänger. En fondförvaltare med fastigheter som specialområde tipsar om tre starka kort på Stockholmsbörsen. 

Den svängiga konjunkturen gör fastighetsbolag högintressanta, enligt Odin Fonder. Ett starkt skäl är motståndskraften. Tomas Ramsälv, som förvaltar Odins fastighetsfond pekar på långa hyresavtal, som i regel löper 3-5 år, och ett högt kapacitetsutnyttjande i branschen, över 90 procent. Det var guld värt för fastighetsbolagen och minskade konsekvenserna betydligt när världsekonomin var i fritt fall 2008.

– Vi menar att det är en väldigt attraktiv ”risk-reward” på fastigheter. Du får en riskpremie på 4-6 procent, säger Tomas Ramsälv, och plockar ut en trio favoriter:

Efter fjolårets miljardförvärv av fastighetsbolaget Norrvidden har Diös Fastigheter stärkt sin position i Norrland och Dalarna. Nu är beståndet på 385 fastigheter med en värdering på totalt 11,5 miljarder kr. Investeringar från gruvindustrin driver på tillväxten i regionen. Något som också gynnar Diös Fastigheter. Fondbolaget sätter en målkurs på 40 kr för aktien, vilket innebär en uppsida på omkring 25 procent.

Balder, som är koncentrerat till storstadsregionerna, lyfts också fram. En anledning är att fondbolaget gillar Balders vd Erik Selin. Odin Fonder tycker att han är en riktigt bra och optimistisk affärsman, som gjort mycket rätt de senaste åren. För den som ser potential i bostadsmarknaden kan aktien vara tilltalande, då drygt 40 procent av beståndet utgörs av bostäder. Vakansgraden på 6 procent är lägst bland de av Odin Fonder föreslagna bolagen. Precis som för Diös Fastigheter är riktkursen i detta fall 40 kr, och uppsidan 25 procent.

Den sista favoriten är Whilborgs, marknadsledaren i Skånes större städer. En position som ger god insyn i den lokala hyres- och fastighetsmarknaden. Odin Fonder pekar också på en lång tradition av projektutveckling som adderar värde till bolaget.  Här anses uppsidan vara något mindre, 20 procent, med en riktkurs på 110 kr.