Aktier Elekta, Ericsson och Lundin Petroleum har plockats in i Nordeas svenska modellportfölj.

Kungsleden, SCA och Telia har samtidigit tagits bort från portföljen. Det erfar Nyhetsbyrån Direkt.