Tre kvalitetsaktier att fyndköpa

Publicerad 2015-09-29 15:28

Analys Om den stora kursrekylen är övergående är det ett kanonläge för köp av kvalitetsaktier. Privata Affärer har tre affärsförslag som alla har fallit med över 25 procent.

I tider av stora börsrekyler nedåt är det alltid läge att fråga sig om detta är lägen som är ett utmärkt köptillfälle. Under hösten 2014 föll börsen över 10 procent och den som då vågade gå emot strömmen gjorde generellt alldeles utmärkta affärer i stora kvalitetsaktier på ett halvårs sikt eftersom OMXS30 steg med som mest 35 procent.

Nu kan vi vara i ett sådant läge igen, men det finns naturligtvis ingen garanti för det. Men fakta är ett p/e-talet nu snarast är under det historiska snittet samtidigt som det finns mycket ledigt kapital vid sidan av börsen som har få om ens några godtagbara investeringsalternativ om man söker en rimlig avkastning.

Ur Privata Affärers synvinkel är det i sådana här lägen man ska söka bland Large Cap- och Mid Cap-aktier där bra lönsamhet, stabil verksamhet, bra ledningar och tillväxt står i fokus. Denna typ av aktier är oftast dyra sett till normala nyckeltal (och förtjänar att vara det), men efter urblåsningen de senaste två månaderna kan det vara så att dessa typ av aktier är billigare än normalt.

Här är tre aktier där vi har en köprekommendation och som fallit med 25-35 procent sedan toppnivåerna i vintras/våras. Vi tror att dessa bolag kan nå upp emot sina tidigare höjder om börssentimentet ändras.

Hexagon. Har fallit cirka 30 procent från toppen på grund av oron för en minskad tillväxt i Kina som är en viktig marknad för bolaget. Å andra sidan ser efterfrågan i Europa allt bättre ut och kan kompensera för nedgången i Asien. Vi tror på en vinst per aktie över 16 nästa år, vilket ger ett p/e-tal på drygt 15. Det är attraktivt givet att Hexagon är ett av börsens finaste tillväxtbolag.

Trelleborg. Halvårsrapporten var stark och bättre än marknadens förväntningar. Trots det har aktien totalt fallit med 25 procent sedan toppen i april. Även här spelar Kinas förväntat sämre tillväxt roll, men det finns också vinsthemtagningar som drabbat kursen. En trigger är Trelleborgs försäljning av samägda Vibracoustic som kan inbringa 10 miljarder kr. Större förvärv kan väntas i spåren av detta, vilket bör stimulera kursen framöver. 

Gränges. Kursfallet på nästan 35 procent sedan all-time-high i februari är för stort. Visst drabbas bolaget av nedgången och devalvering i Kina, men ledningen har utryckt goda förhoppningar om att 2015 blir ett bra år och vi har ännu inte sett anledning till att ändra vår vinstprognos på 6 kr per aktie. Det ger i dagsläget ett p/e-tal under 9, vilket känns alldeles för lågt.