Aktier Ibland slår en avmattning i tillväxttakten hårt mot tillväxtaktier. Vänder däremot utvecklingen för bolaget och aktien blir populär igen är uppsidan stor.

Nischbanken Collector börsintroducerades 2015 till 55 kr. Kursen rusade snabbt till 150 kr i december samma år, men har sedan dess på drygt tre år störtat ned hela vägen och mer därtill. Aktien handlas till ca 50 kr, vilket är 10 procent under introduktionskursen.

Det är anmärkningsvärt då de årliga intäkterna och vinsten per aktie stadigt pekar uppåt. Detta även om tillväxten mattades vissa kvartal ifjol och att nettovinstmarginalen backat de senaste åren. Att p/e-talet för 2018 fallit från tidigare höjder på 34 till misstänkt låga 9 innebär att marknaden inte ser några vinstökningar alls de närmaste åren. Rapport kommer den 25 april.

Motsvarande läge har vi i kasinobolaget LeoVegas, vars aktie från toppen på 112 kr i januari 2018 är ned 74 procent. Kursen är nu 10 procent under introduktionskursen 32 kr från mars 2016. Intäktstillväxten har periodvis mattats av och problemen på den brittiska marknaden har fått LeoVegas att skjuta upp de finansiella målen ett år.

LeoVegas handlas till under 7 gånger fjolårets vinst, vilket är klart lägre än de över 50 gånger årsvinsten som rådde vid kurstoppen. Det innebär också att marknaden ser små tillväxtförutsättningar och stor sannolikhet för lägre vinst. Enligt bokslutet har den justerade kvartalsvinsten per aktie ingen positiv trend sedan 2016. Hur pressat bolaget är i år i tider av allt fler reglerade marknader får vi en försmak av i rapporten som kommer den 2 maj.

Mobilspelbolaget G5 handlas till drygt 7 gånger fjolårets årsvinst. Detta efter ett kursras på 81 procent från juni 2018. Här har det blivit mer uppenbart att tillväxten under 2018 nådde en topp och vinsten kommer att vara pressad under början av 2019. Rapport kommer den 3 maj.

Det som började som en gåtfull kursnedgång i alla tre aktierna har börjat klarna, även om Collector ännu är en gåta om vi jämför kursraset mot bolagets goda utveckling. I främst G5 har marknaden till slut fått rätt som handlade ned aktien och för LeoVegas är i alla fall delar av nedgången motiverad. En aktiekurs faller i regel inte för att marknadens aktörer är okunniga, utan det kan ligga något mörkt och oroväckande i trenden.

Alla försiktiga placerare och kurstrendföljare håller sig därför undan ovanstående tre aktier. Chanstagare kan hoppas att kursnedgångarna är överreaktioner så aktierna studsar upp framöver, men se till att ha en tydlig exitstrategi om du köper.