Aktietips Börsveckan rekommenderar köp i Tele2 och Bioarctic i den senaste utgåvan av tidningen. Köprekommendationen kvarstår även för Note medan rådet för Elanders sänks till avvakta. För Byggfakta och TF Bank upprepar Börsveckan avvakta-rådet.

Börsveckan gillar fortsatt Tele2, som är en defensiv och stabil investering med hög utdelning. Årets utdelning och även föregående års utdelningar har varit exceptionellt höga då renodlingen av verksamheten gett extra klirr i kassan.

”Med en hållbar ordinarie utdelning motsvarande en direktavkastning på cirka 8 procent och en förvisso beskedlig, men ändå ökande vinst, ser Tele2 mycket aptitligt ut”, skriver tidningen.

Köprådet i Bioarctic kommer efter bolagets genombrott med lecanemab i tidig Alzheimers sjukdom. Risken är dock hög, som alltid när det gäller bioteknikbolag, påpekar Börsveckan.

”Med ett förväntat positivt nyhetsflöde med kommande marknadsgodkännanden i närtid samt fler milestone-betalningar kan aktien fortsätta överprestera de kommande 12 månaderna”, heter det i analysen.

Kontraktstillverkaren Note fortsätter att växa starkt i en turbulent omvärld och Börsveckans bedömning är att resan inte är över för Note som alltjämt värderas tämligen beskedligt givet den höga tillväxten. Tidningen står fast vid sitt köpråd efter Notes rapport för det tredje kvartalet.

Byggfakta-aktien frestar, men det är för tidigt att ”ropa hej”, enligt Börsveckan som bland annat hänvisar till klena marknadsutsikter. Även om kursen är ned 60 procent sedan Börsveckan satte rådet avvakta i slutet av 2021, lutar tidningen återigen åt att avvakta.

Elanders värdering är rimligt just nu, enligt Börsveckan som sänker sitt råd till avvakta.

”Vår bedömning är att marknadens estimat, som ligger klart över våra, ska komma ner ett snäpp och till exempel förväntas konkurrenten Kuehne & Nagel ha en vinst som halveras nästa år. Det ger en fingervisning kring hur illa det kan bli”, skriver Börsveckan.