Aktietips Köp Atrium Ljungberg, Dedicare och Concejo, men avvakta med Nyfosa, Platzer och Linc. De rekommendationerna lämnar Börsveckan i den senaste utgåvan av tidningen.

Tidningen har valt att syna en rad fastighetsbolag och konstaterar att Atrium Ljungberg tagit stryk på börsen i likhet med många av dess konkurrenter. Aktien bedöms trots det inte som något direkt fynd, men bolagets goda finansiella position och spännande projekt gör att risken i aktien enligt Börsveckan är låg. Rekommendationen blir köp.

Nyfosa har satsat rejält under det senaste året och fått god utväxling på detta. Men då bolaget enligt tidningen har en hög andel korta och rörliga lån, och kort kapitalbindningstid, kan dock resultatet komma att pressas en hel del framöver.

”Nyfosa kan bli bra på några års sikt men det är ingen aktie som lockar på 12 månaders sikt i dessa turbulenta tider”, skriver Börsveckan.

Platzer har flera intressanta projekt, men värderingen bedöms vara relativt hög. Dessutom talar räntebindningen samt kontorsvakanser mot aktien enligt Börsveckan, som väljer att fortsatt avvakta vad gäller Platzer.

Bemanningsföretaget Dedicare gjorde enligt Börsveckan i mars ett intressant förvärv genom att köpa bolaget H&P Search, som är inriktat på rekrytering och bemanning inom life science. På minussidan för aktien finns det faktum att Dedicare bedöms ha ett storkundsberoende i form av Region Stockholm, som svarade för ungefär en fjärdedel av fjolårets omsättning. Dessutom finns politiska risker i verksamheten enligt Börsveckan, men rådet blir ändå köp då aktien känns ”för billig”.

Investmentbolaget Linc har sedan noteringen för knappt ett år sedan gått ungefär som index, vilket enligt Börsveckan dels handlar om att bolagets noterade innehav sakta trendat nedåt och dels om en lägre premie mot substansen. Linc beskrivs som svårbedömt och det är enligt tidningen en fördel om investeraren gillar grundaren Bengt Julanders sätt att bygga bolag, då en stor del av caset handlar om affärsnäsan i Linc. Substanspremien på 40 procent lockar inte Börsveckan till köp och rådet blir avvakta.

Huvudinnehavet i investmentbolaget Concejo är det helägda bolaget Firenor, som gjorde en rejäl förlust förra året. Rabatten på 30 procent indikerar också ett lågt förtroende från investerare, skriver Börsveckan. Trots det innebär dagens värdering enligt tidningen att risk/reward är tillräckligt hygglig för ett chansköp.