Småbolag Småbolagen har gått bättre än de stora på börsen i år. Kontanthanteringsbolaget Loomis, läkemedelsbolaget Recipharm och bilservicekedjan Mekonomen, är Carnegies tre bästa aktiecase i small cap-sektorn.  

Det finns fortsatt goda utsikter för börsens mindre bolag jämfört med de större. En överlägsen historisk vinsttillväxt, både på kort som lång sikt och en mer attraktiv bolagsmix motiverar en P/E-talspremie för småbolagen jämfört med de större, skriver Carnegie Private Banking på hemsidan.

Vinsttillväxten fortsätter även framöver och blir solid, enligt Carnegie. ”Vinstutsikterna för 2018-2020 nådde dock en topp redan i augusti 2018 och trenden för prognosrevideringarna har fortsatt ned sedan dess. Carnegie Analys senaste småbolagsbarometer signalerar en försvagning under tredje kvartalet. I nuläget förväntar vi en vinsttillväxt inom Small Cap (exkluderat bank- och fastighetssektorn) på 9 procent för 2019 och 15 procent för 2020. Motsvarande siffror för Large Cap-sektorn är 12 respektive 7 procent”.

Tre bolag

I Loomis ser Carnegie fortsatt expansion inom flera nya områden som skäl till att bolagets finansiella mål nås under 2021. Lägg därtill att besparingseffekter från åtgärdsprogrammen i både Sverige och Frankrike kan ge aktien ett lyft.

Carnegies defensiva case är läkemedelsbolaget Recipharm. Potentialen är stor och vinsten kan växa 30 procent under de två närmaste åren, under förutsättning att nya kontrakt tecknas och att ny produktionskapacitet tas i drift. ”Det bör öka chansen till en uppvärdering på aktiemarknaden”, skriver Carnegie.

Mekonomen är det tredje small cap-caset. Det är ett bolag som kan överraska positivt genom att resultatåterhämtningen fortsätter, vilket så småningom bör leda till att aktien omvärderas, menar Carnegie.

”Kostnadsbesparingar och synergier från de senaste förvärven kan överraska positivt liksom ett bud från huvudägaren”, är motiveringen.