Aktietips Börsveckan har kommit fram till tre köpvärda aktier i veckans utgåva, och landat i lika många avvaktarekommendationer.

Evolution Gaming växer ytterligare efter förvärvet av Net Ent och frågan är om det finns mer att hämta i aktien som stigit med 130 procent i år. Börsveckan kommer fram till att aktien är rimligt värderad och avvaktar.

Elos Medtech har drabbats av pandemin på så sätt att mycket elektiv vård ställts in eller försenats. Behovet finns dock kvar så en återhämtning är säker. Börsveckan tror på en vinsttillväxt på drygt 15 procent nästa år och kanske lika mycket året efter, och det gör Elos aktie köpvärd efter kursfallet på 22 procent hittills i år.

24Storage konkurrerar på den svenska förvaringsmarknaden som växer strukturellt. Börsveckan tror att bolaget kommer att fokusera på tillväxt och marknadsandelar snarare än ökad lönsamhet de kommande åren och anser därför att det är mer logiskt att värdera bolaget utifrån försäljningsutvecklingen. Börsveckans estimat landar i en värdering som ger en köprekommendation.

Spotlightbolaget Ziccum har utvecklat en ny metod att leverera etablerade läkemedel och söker partner för kommersialisering. Det kan bli en spännande resa men är också ett oprövat kort, skriver Börsveckan som anser att investerare bör avvakta med aktien tills åtminstone ett avtal är tecknat.

Triton vill köpa HIQ för 70 kronor per aktie, vilket enligt Börsveckan är en bra nivå, givet att förvärvsmultiplarna är höga för denna typ av bolag. Det är bara att tacka och ta emot budet från Triton, anser Börsveckan.

SEB:s värdering är låg och Börsveckan tror på goda chanser till revansch för aktien. Bland annat har storbanken bra exponering mot storföretag och kapitalmarknader. Det blir köpråd.

SHB:s värdering i relation till bokfört värde är låga 1,0 för 2021. Till skillnad från finanskrisen ser Börsveckan framför sig en långsiktigt lägre avkastning på eget kapital, och ur det perspektivet ser inte en uppvärdering aktuell ut inom Börsveckans investeringshorisont på tolv månader. Avvakta blir rådet.