Aktietips Börsveckan ger köprekommendation till Ericsson, Inwido och New Wave i veckans utgåva samt råder till att teckna i Train Alliance börsintroduktion. Däremot blir rådet avvakta för Knowit, Stora Enso, Qliro, Glycorex och Micro Systemation.

Börsveckan tror på comeback i Ericsson under 2020 och lyfter rådet från avvakta till köp.

Inwidos bokslutsrapport bekräftade Börsveckans positiva syn kring bolagets förändringsarbete och Börsveckan ser mer uppsida trots kursuppgången. Köprådet upprepas.

Train Alliance ska noteras på First North till priset 50 kronor per aktie. Affärsmodellen bygger på investeringar och förädling av mark som lämpar sig för järnvägsanläggning. Börsveckan anser att man kan teckna aktien ”men omkring 60-65 kronor kan man gott ta hem vinsten”, heter det.

Knowit växer stadigt men lönsamheten svajar i ett av bolagets affärsområden. Risken finns att samma fenomen kommer att slå igenom bredare i resultaträkningen, skriver Börsveckan som ger aktierådet avvakta.

Stora Enso får också rådet avvakta, framför allt på grund av den negativa utvecklingen för industridelen, som drar ned potentialen i aktien.

”Vi bedömer att detta tyvärr kommer att överskugga skogsvärdena det kommande året”, heter det.

Qliroaktien lockar inte heller Börsveckan.

”När vi senast räknade på Qliro i BV 19-44 fick vi värdet till 8:55 kronor per aktie. Helt klart är att vi överskattade värdet i både finansdelen och Nelly i den räkneövningen”, skriver Börsveckan som upprepar rådet avvakta.

New Wave fokus på kostnadskontroll och kassaflöden har slagit väl ut och under fjärde kvartalet ökade såväl omsättning som lönsamhet, trots en varm vinter. Börsveckan behåller köprådet.

Glycorex har gått urstarkt på börsen med stöd av hög tillväxt och en rejäl lönsamhetsförbättring. Dessutom ser det ut som om bolaget är på väg att gå in i ett nytt terapiområde, blodtransfusioner. Men värderingen är också därefter och Börsveckan kan inte ”med gott samvete” köprekommendera Glycorex utan väljer att avvakta.

Micro Systemations tillväxt avstannade under 2019. Börsveckan upprepar avvaktarekommendationen som gavs för ett år sedan.