Köptips i rapportfloden

Publicerad 2012-10-22 10:11

Aktieanalys Börsveckan blir lite försiktig mitt i rapportsäsongen och rekommenderar i veckans nummer placerarna att avvakta i Astrazeneca, Axis och SKF. Concentric, Bilia och Fabege får dock köprekommendationer.

Sötebrödsdagarna är över för läkemedelsindustrin och inte minst för Astrazeneca. Utgående patent och lågkonjunktur skapar huvudvärk för bolaget. Visserligen kompenserar de pågående omstruktureringarna för en del av lönsamhetsminskningen, men fallande intäkter är svårare att parera, konstaterar Börsveckan.

Värderingen av Astrazeneca är låg med ett p/e-tal som ligger i nedre delen av intervallet av sektorn. Justerat för nettoskulden värderas bolaget till knappt sex gånger årets väntade rörelsevinst. Direktavkastningen är hög, men det räcker inte, argumenterar Börsveckan.

”Det finns för många frågetecken kring aktien, ledningen och den framtida
strategin”, skriver tidningen och rekommenderar avvakta.

För SKF beskrivs förväntningarna som ”galna”. Vinsten kommer i år att falla med 15-20 procent, men marknaden räknar med en snabb återhämtning, vilket förvånar Börsveckan mot bakgrund av den stora europaexponeringen och fordonsbranschens bleka utsikter. Allt pekar på att den viktiga Automotive-divisionen kommer att möta en lägre efterfrågan under nästa år, vilket begränsar möjligheterna till en större marginalförbättring på koncernnivå, menar tidningen, som slopar köprådet och nu rekommenderar avvakta.

Samma betyg får Axis, ett ”genuint fint” bolag, vars senaste kvartalsrapport dock inte var tillräckligt bra för en köprekommendation med nuvarande värdering.

Bolaget har de senaste fem åren uppvisat en organisk tillväxt på i snitt 30 procent per år, med en vinstutveckling på ungefär samma nivåer.

I absoluta termer är värderingen hög på årets vinstprognos, men historiskt
sticker det inte ut som särskilt dyrt, menar Börsveckan.

”Men på kort sikt tror vi att det finns goda chanser att komma in billigare i aktien och väljer av den anledningen att rulla vidare på vårt avvaktande råd”, skriver tidningen.

Pumptillverkaren Concentric har klarat den kärvare konjunkturutvecklingen väl, trots sin konjunkturkänsliga verksamhet, tycker Börsveckan.

Under det tredje kvartalet skedde inte oväntat en kraftig inbromsning, då omsättningen minskade med 17 procent och resultatet med 24 procent. Trots detta lyckades företaget leverera en underliggande rörelsemarginal på 12,8 procent, vilket bekräftar bilden av Concentric som ett mycket effektivt och välskött bolag med stark kostnadskontroll.

Trots att utsikterna för 2013 är osäkra känns aktien köpvärd på nuvarande nivåer, skriver Börsveckan.

Vinstprognosen för Bilia har kommit ner rejält efter två svaga kvartalsrapporter i spåren av en svagare utveckling inom den viktiga serviceaffären.

Insiders fortsätter dock att köpa aktien och förväntningarna är nu ordentligt nedskruvade för både 2012 och 2013. Dessutom finns det goda möjligheterna för Service att återhämta sig ju längre tid som går då bilägarna förr eller senare måste köra till verkstaden, påpekar Börsveckan.

Dessutom känns den höga direktavkastningen väldigt säker, tycker Börsveckan och höjer rekommendationen till köp.

Slutligen rekommenderar Börsveckan köp för Fabege, på lång sikt.

En svag konjunktur brukar innebära ökade vakanser, pressade hyror och sänkta fastighetsvärden. I Fabeges fall har situationen i år dock varit den omvända, mycket tack vare koncentrationen till Stockholm en den aktiva
projektutvecklingen.

Osäkerheten runt det pågående skattemålet har minskats sedan bolaget börjat göra reserveringar och möjligen kan Fabege få rätt i högre instans i vissa fall till våren. Det finns därför vissa möjligheter till positiva överraskningar, skriver Börsveckan. Det senare gäller även utdelningen, som kommer att vara god även om den sänks något. Långsiktigt köp, blir Börsveckans dom.