Tre heta aktier

Publicerad 2012-12-10 09:53

Aktietips Börsveckans rekommendationer denna vecka är mestadels avvakta. Men köpråd ges till MQ, Medcap och Cherryföretagen. Vidare råder Börsveckan till att inte acceptera Lifcos bud på Note och anser att Alliance Oils stamaktie är att föredra över preferensaktien.

B&B Tools har länge underpresterat och trots att bolaget nu säljer sina logistikfastigheter ligger skuldsättningen på en farlig hög nivå. Bolaget har lanserat två besparingsprogram som ska spara runt 140 miljoner i årstakt, och som kostar 190 miljoner i engångskostnader.

Marknaden gillar åtgärdsprogrammen och aktien har stigit 17 procent den senaste veckan. Justerat för nettoskulden ligger värderingen på cirka elva gånger nästa års förväntade rörelsevinst, och det tycker Börsveckan är ganska högt och man rekommenderar att avvakta med aktien.

Elektas rapport förra veckan visade en ganska stabil utveckling, med en något bättre försäljningstillväxt än väntat. Det som stack ut var kassaflödet – ett nyckeltal som Elekta tidigare varit svag på men som nu var mycket bättre. Det gav aktien skjuts efter rapporten. Nu bör rimligtvis fokus återvända till vinstgenerering.

Eftersom det finns begränsat utrymme att lyfta den redan höga lönsamhetsnivån ligger hoppet till omsättningstillväxt, och där finns mycket potential. En åldrande befolkning innebär hög tillväxt i cancerfall.  Däremot anser Börsveckan att värderingen av Elekta-aktien är för hög och man väljer att avvakta.

MQ:s fina försäljningstrend bröts under kvartalet september-november och förra veckan kom en vinstvarning. Det är möjligt att detta är en engångshändelse – att MQ väljer att behålla utdelningsförslaget och att försäljningen i november uppges ha stabiliserats kan tolkats så. Även med nya prognoser anser Börsveckan att aktien är undervärderad, även om det är svårt att se vad som kan lyfta kursen på kort sikt. Börsveckan behåller köprådet.  

Cherryföretagen har äntligen hamnat på rätt spår, och satsningen på onlinespel har gett resultat. Bolaget sätter stort hopp till den egenutvecklade spelprodukten Euroslots som lanseras under innevarande kvartal.

Vidare är värderingen attraktiv, trots att aktien har gått som ett spjut sedan årsskiftet. Delvis beror det på en småbolagsrabatt och man kan inte bortse från risker som finns i Cherrys verksamhet. Börsveckan argumenterar dock att uppsidan i resultaträkningen har förbättrats rejält och det ger underlag för ett spekulativt köpråd.

Zinzino, som säljer kapselkaffemaskiner, har haft ett fantastiskt år på Aktietorget. Tillväxten är hög och bolaget räknar med en total tillväxt på 75 procent i år och nästa år. För den som tror att trenden med hemmakafé kommer att fortsätta i många år kan Zinzino passa som en chansaktie. Men Börsveckan påpekar att man som investerare bör få en rabatt på grund av Zinzinos lilla storlek och den relativt tunna handeln i aktien.

Alliance Oil lockar med en preferensaktie som initialt kan ge en avkastning på 10-12 procent. När man beaktar detta erbjudande talar det för Alliance att bolaget har starka kassaflöden vilket ger stöd till utdelning, och det finns rimlig chans att bolaget kommer att köpa tillbaka sina preferensaktier.

Således erbjuder Alliance preferensaktie fördelaktiga villkor. Men med tanke på den
extremt låga värderingen av stamaktien väljer Börsveckan ändå den.

Börsveckans kommentar om Lifcos bud på Note är att det är för snålt. Bland annat påpekar Börsveckan att Lifco värderar Note till endast 87 procent av det egna kapitalet trots att avkastningen på eget kapital ligger på 11 procent de senaste tolv månaderna. Vidare kan Lifco få ut fina synergier genom att integrera Note i den egna kontraktstillverknningsdivisionen. Vad som händer hänger dock på storägaren Creades.

BTS har många fina kvaliteter, men utvecklingen i USA oroar lite för mycket för en köprekommendation. Börsveckan räknar med att vinsten för 2013 hamnar på 3:50 kronor, vilket ger ett p/e-tal på 16, eller 14:80 exklusive nettokassa. I mesta laget alltså tycker Börsveckan som bland annat pekar på att bolagets vinsttillväxt ligger på endast 4-5 procent per år sedan 2007. Brasklappen är att BTS har överraskat förr med fin tillväxt men i dagsläget blir rekommendationen avvakta.

I kortanalyser ger Börsveckan Medcap köprekommendation och hänvisar till att aktien är lågt värderad trots en fin tillväxt- och lönsamhetstrend.