Sektor En orolig omvärld, låga räntor, stabila hyror och rekordmånga affärer gör att intresset för börsens fastighetsbolag ökat. Det menar Swedbank / Kepler Cheuvreux i ett marknadsbrev där tre favoritaktier i sektorn pekas ut.

Det är i nyhetsbrevet Aktiellt som Swedbank / Kepler Cheuvreux konstaterar att börsens fastighetsindex är upp cirka 20 procent sedan årsskiftet.

”Men trots den kraftiga uppgången är värderingen av fastighetssektorn fortfarande inte utmanande. Och några moln på fastighetshimlen är svåra att upptäcka. Kontorshyrorna har stabiliserat sig på höga nivåer och vakanserna är stabilt låga på i genomsnitt lite drygt 2 procent sedan 2016”, skriver analytikerna.

En annan faktor som lyfts fram är att den svaga kronan gjort att det utländska intresset för svenska fastigheter gått upp, vilket ger stöd för värderingarna i svenska kronor.

Kepler Cheuvreux, som ansvarar för Swedbanks aktieanalys, pekar ut tre favoriter i sektorn:

Den första är Fabege vars substansvärde snabbt växer tack vare hög andel utvecklingsprojekt som driver både kassaflöde och högre fastighetsvärde vid färdigställande. Bolaget gynnas också av allt högre kontorshyror. Balansräkningen är dessutom stark och ger Fabege möjlighet att agera.

Den andra favoriten är SBB som fokuserar på samhällsfastigheter. Bolaget har sett en kraftig tillväxt de senaste åren och har genom omfinansieringar och höjt kreditbetyg lyckats få ner räntorna. Men belåningsgraden ligger under 40 procent och målet är att portföljen ska växa från 25 till 40 miljarder 2023.

Wihlborgs är den tredje favoriten och Kepler Cheuvreux konstaterar att kassaflödet vuxit varje år sedan 2005 samtidigt som utvecklingstakten är hög. Att bolaget är marknadsledande i västra Skåne är heller knappast en nackdel, enligt Kepler Cheuvreux.